DANIŞTAY: STRATEJİK PERSONEL DE EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLİR
ADMiN
Danıştay, hekimlerin stratejik personel olarak tanımlanmasıyla atama ve nakillerde ayrımcılığa uğratılmalarına sebep olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğine karar verdi.Eşi Ankara’da özel bir kurumda görev yapan doktor, aile birliğini sağlamak üzere Ankara’ya tayin talebinde bulunmuştur. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olan bu talep Sağlık Bakanlığı tarafından kendi özel Yönetmeliğine göre değerlendirilerek reddedilmiştir.

Hekimin Konya İdare Mahkemesinde açtığı davada Sağlık Bakanlığı işlemi hukuka uygun bulunmuş ise de temyiz üzerine inceleme yapan Danıştay 5. Daire Sağlık Bakanlığı’nın aynı konudaki yönetmeliğinin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğini belirterek Mahkeme kararının yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay Kararında; Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin hukuki çerçeve ayrıntılı olarak belirtildikten sonra, “stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir” şeklinde, hekimlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik çok önemli bir hüküm verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin eş durumu mazeretinde hekimlere yönelik ayrımcı kuralların da iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada da bu yönde karar verilmesi, hekimlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir kazanımın elde edilmesini sağlayacaktır.

 01 Eylül 2015, 20:18 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim