ASİSTAN HEKİMLER 'ACİL NÖBETİ TUTMAM' DAVASINI KAZANDI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Asistan hekimler İdari Mahkemeye dava açarak, Acil Servis nöbetini iptal ettirdi.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde asistan hekimler 'acil yeşil alan nöbetine' dahil edilmelerine yönelik iptal istemiyle İstanbul 5. İdari Mahkemesine dava açtı.

Mevzuat hükümlerine hatırlatan mahkeme aldığı kararda asistanların genel uzmanlık eğitim görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere üç tür nöbet ile yükümlendirilebilecekleri, bunlar dışında bir nöbete dahil edilemeyeceğini belirtti.

Bu üç nöbet haricinde uzmanlık öğrencilerinin Acil Servis nöbetine dahil edilmesini hukuka aykırı gören idari mahkeme Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere nöbetin iptaline karar verdi.

Mahkeme mevzuat olarak yataklı tedavi kurumları işletme Yönetmeliğinin 41 ile 46. Maddelerini ve 42. Maddelerini esas aldı.

 03 Ağustos 2015, 16:16 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: