BUNUN ADI KIYAK UZMANLIK!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Yoğun Bakım yan dalı 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüyle mevzuatımıza girmiş ve 3 defa istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık belgesi verilmiştir. Çok sayıda uzman varken ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen kriterlere göre eğitim devam ederken , yoğun bakımda 5 yıl çalıştığını belgeyenlere yapılacak bir sınavla yoğun bakım uzmanlığı verilmesi planlanıyor.Bu TUK' un belirlediği ölçütlere uymamaktadır. Aslen bir dalda uzman olmak için olması gereken o alanda çalışmak değil müfredata uygun teorik ve pratik eğitimi almaktır. Bu anayasanın eşitlilik ilkesinin gereğidir.

Düzenleme ile bu kişilerin haksız kazanç alması sağlanacak, aynı zamanda eğitim alan kişilerin 3 yıl gibi bir sürede elde ettiği uzmanlık hakkı bu kişilerce 1 gecede alındığından eğitime tabi olanların planladıkları akademik kariyerlerin önüne de ciddi bir engel olarak çıkacaktır. Esas tehlike ise yetkin olmayan kişilerin uzmanlığı altında hasta sağlığının tehlike altına girecek olmasıdır.. Yoğun bakım eğitim kurallarının by-pass edilmesi diğer uzmanlık alanlarında da benzer uıygulamalara örnek teşkil edecek, başka alanlarda da belge almanın önü açılacaktır.

Konuyla ilgili daha önceden Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği' nin yaptığı yazılı açıklamalarda yoğun bakımlarda esas problemin yardımcı sağlık personeli sayısının yetersiz oluşu ve eğıtimsiz uzmanların varlığı ; Türk Yoğun Bakım Derneği'nin Sağlık bakanlığına verdiği dilekcede; sınav içeriği ve sınav sorularının hazırlanmasına yönelik kimlerin görevlendirdiği şüphe ile karşılanmış; Türk Tabibler Birliği Başkanının basın açıklamasında ise neden bir grup insan önce yan dal sınavını kazanıp sonra asistanlık yaparak uzman oluyor da, başka bir grup insan bunlardan muaf tutularak doğrudan uzman yapılıyor ve sınavı neden ÖSYM' nin yapmadığı yönünde sorular sorulmuştur.

Hal böyleyken ve yoğun bakım dernekleri ile sivil toplum kuruluşları baştan beri bu sınav uygulamasının haksızlığa ve ayrışmaya yol açacağı ifade etmişken ; bundan vazgeçilmemesi ve ısrarcı olunması anlaşılamamaktadır. Halen sınav uygulaması ile ilgili Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare mahkemelerinde devam eden davalar da bulunmaktadır.

Yoğun Bakım yan dal sınavları ve bu sınava dayanak olan yönetmelik ve maddeler neticesinde sınavı geçen adaylara hiçbir eğitime tabi tutulmadan yoğun bakım uzmanlığı belgesi verilmesinde bir kamu yararı da bulunmamaktadır. Zira düzenlemenin yapılmasına gerekçe olarak gösterilen hastanelerde yoğun bakım uzmanına acil ihtiyaç duyulduğu şeklindeki açıklamalar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Yapılmak istenen düzenleme ileride doğacak ve vatandaşlarımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren bu konuda ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu uygulama ile Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi'de fiilen bitecektir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Gecikmeden bu sınav uygulamasından vazgeçilmelidir.

 23 Temmuz 2015, 12:08 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: