BAKANLIK İLK DEFA VE YENİDEN ATAMALARIN ESASLARINI BELİRLEDİ
Editor
DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ile eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kurayla yapılacak yerleştirme ve atamaları kapsayan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kadro ve pozisyonlara ilk defa veya yeniden açıktan kurayla yapılacak yerleştirme atama usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarının tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlarla uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ile eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kurayla yapılacak yerleştirme ve atamaları kapsayacak. Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğretim elemanı unvanları ise bu yönetmelik kapsamı dışında olacak.

Kura komisyonu her yıl ocak ayında toplanarak atama planı yapacak, komisyon kurayla ilgili konuları görüşüp karara bağlayacak. Uzman olanlarla uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ile eczacı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalara ilişkin kura işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İlan edilecek kadro ve pozisyon sayısı, kuraya başvuru, kura zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususlar kura tarihinden en az 15 gün önce ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az bir gazetede ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilan verilerek duyurulacak.

- Sonuçlar en geç 3 günde duyurulacak

Adaylar, ilanda belirtilen sayıyı geçmemek üzere yer tercihinde bulunabilecek, kurada tercih sıralaması dikkate alınacak. Kura işlemleri uzman olanlarla uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro ve pozisyonlarında her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı ayrı yapılacak.

Sonuçlar, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben en geç üç günde bakanlık internet sayfasında duyurulacak. Kura çekimi bilgisayar ortamında gerçekleşecek, bunun mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilecek.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip atanmak istemeyenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

- Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecek

Yerleştirilenlerin kura sonuçları, bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç 10 günde ilgili kurum ve kuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarfla tutanakla teslim edilecek.

Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların kura tarihinden sonraki bir ay içinde görevlerinden ayrılmaları gerekecek.

Kurada aynı dönemde, aynı kurum ve kuruluşun aynı unvanlardaki münhal kadro ve pozisyonlarına yerleştirilenler, kura sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşa bildirilmesinden itibaren üç iş gününde yerleştirildikleri kurumlara müracaat ederek karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

 10 Temmuz 2015, 11:01 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: