YILDA 2 MİLYAR KUTU İLAÇ TÜKETİLİYOR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemik, bilinçsiz ilaç kullanımına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Dünyada ve Türkiye’de akılcı olmayan ilaç kullanımları sonucu hem insan sağlığını tehdit eden olumsuz sonuçlar doğduğunu hem de ülkelerin ciddi anlamda mali kayıpları olduğunu belirten Kemik, “Dünyada ilaç sayısı ve maliyetlerine bakıldığında yüzde 50'sinin uygunsuz şekilde kullanıldığı görülmektedir. Akılcı ilaç kullanımı, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ulaşabilmeleridir. Doktor tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında alınan ilaç, insan sağlığı için ne kadar faydalıysa, bilinçsizce kullanılan ilaç da insan sağlığına o derecede zarar verebilmektedir” dedi.

“ÜLKEMİZDE YILLIK 2 MİLYAR KUTU İLAÇ TÜKETİYORUZ”
Bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda, “Bilinçsiz ilaç kullanma, geleceğini karartma” diyerek vatandaşları uyaran Dr. Kemik, Türkiye’de yıllık 2 milyar kutu ilaç tüketildiğini kaydetti. Kemik, “Yaklaşık 10 yıl önce bu rakam 700 milyon kutuyken, bugün 2 milyara yaklaşan bir kutu sayısı var. Kullanılan ilaçların yüzde 75'ini yerli ilaçlar oluşturmaktadır ve kişi başına ilaç tüketimi 25 kutuyu bulmuştur. Ülkemizde 2013 yılında toplam reçetelerin yüzde 33,95'i antibiyotik içermektedir. Toplam ilaç maliyetinin yüzde 15’lik kısmını antibiyotikler oluşturmuş ve her üç kişiden biri antibiyotik kullanmıştır” ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün antibiyotik direncini küresel bir tehdit olarak gördüğünü anımsatan Kemik, antibiyotik konusunda da uyarılarda bulundu. Bakteriler için antibiyotik direncinin, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesi olduğuna işaret eden Kemik, şöyle devam etti: “Bunun sonucunda ise daha sonra antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda antibiyotikler işe yaramaz hale gelmektedir. Bu durum yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır. Antibiyotik dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen sürenin uzaması ile sonuçlanmakta, ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır.”

 28 Mayıs 2015, 00:01 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: