TIPTA UZMANLIK EĞİTİM SÜRESİ DEĞİŞTİ
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Tıp ve diş hekimliği uzmanlıklarında eğitim süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yeniden belirlendi.

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre, uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan programlara göre yapılacak.

Eğitim kurumlarında birim sorumluları tarafından, her uzmanlık öğrencisine göreve başlamasını takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilecek.

Uzmanlık eğitimi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak elektronik ağ ortamıyla takip edilecek ve değerlendirilecek.

Uzmanlık öğrencilerine, belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedeflerle bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içeren ''çekirdek eğitim müfredatı'' uygulanacak. Ayrıca, uzmanlık eğitimi veren birim tarafından ''genişletilmiş eğitim müfredatı'' hazırlanacak.

Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanması şartı aranmayacak.

Eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına uygun karne oluşturulacak. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunlu olacak.

Birim sorumluları, altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleriyle meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydedecek ve kurum amirlerine onaylatacak.

İki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı kurumdaki, yoksa başka bir kurumdaki eğitim birimiyle değiştirilecek. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilecek.


ROTASYON BAŞKA KURUMDA YAPTIRILABİLECEKEğitim süreleri ve rotasyonların, kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esas olacak. Ancak, kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması, asgari uygulamaları yapmaya yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde, uzmanlık öğrencisi kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilecek.

Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatı kısmı onaylanan uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmeye hak kazanacak.

Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde uzmanlık sınavına tekrar alınacak. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyecek. İkinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliğiyle ilişikleri kesilecek.

Uzmanlık öğrenciliğiyle ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde iki sınav için başvuru hakkı verilecek. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin eğitimlerine bağlı hakları sona erecek.

Uzmanlık sınavı biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşacak.


ÖNCEKİ HAKLAR SAKLI KALACAK


Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre kazanılan uzmanlık ve eğitim yetkisiyle ilgili haklar saklı kalacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık öğrencisi olanlarla uzmanlık giriş sınavlarını kazananlar hakkında, tabi oldukları önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek, ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde talepte bulunanlar için yeni hükümler uygulanacak.

Veteriner, eczacı ve kimyagerler, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi; Askeri Sağlık Hizmetleri; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi ana dallarıyla bazı yan dallarda uzmanlık eğitimini tamamlayanlar altı ay içinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilecek.


UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRELERİ


Yönetmelikle bazı uzmanlık dallarının isimleri değişirken, uzmanlık eğitim süreleri de şöyle belirlendi:

''Acil Tıp: 5 yıl; adli tıp: 4 yıl; ağız, yüz ve çene cerrahisi: 5 yıl; aile hekimliği: 3 yıl; anatomi: 3 yıl; anesteziyoloji ve reanimasyon: 4 yıl; askeri sağlık hizmetleri: 3 yıl; beyin ve sinir cerrahisi: 5 yıl; çocuk cerrahisi: 5 yıl; çocuk sağlığı ve hastalıkları: 4 yıl; çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları: 4 yıl; deri ve zührevi hastalıkları: 4 yıl; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji: 5 yıl; fiziksel tıp ve rehabilitasyon: 4 yıl; fizyoloji: 3 yıl; genel cerrahi: 5 yıl; göğüs cerrahisi: 5 yıl; göğüs hastalıkları: 4 yıl; göz hastalıkları: 4 yıl; halk sağlığı: 4 yıl; hava ve uzay hekimliği: 3 yıl; histoloji ve embriyoloji: 3 yıl; iç hastalıkları: 4 yıl; kadın hastalıkları ve doğum: 4 yıl; kalp ve damar cerrahisi: 5 yıl; kardiyoloji: 4 yıl; kulak, burun, boğaz hastalıkları: 4 yıl; nöroloji: 4 yıl; nükleer tıp: 4 yıl; ortopedi ve travmatoloji: 5 yıl; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi: 5 yıl; radyasyon onkolojisi: 4 yıl; radyoloji: 4 yıl; ruh sağlığı ve hastalıkları: 4 yıl; spor hekimliği: 4 yıl; sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp: 3 yıl; tıbbi biyokimya: 4 yıl; tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji: 3 yıl; tıbbi farmakololji: 4 yıl; tıbbi genetik: 4 yıl; tıbbi mikrobiyoloji: 4 yıl; tıbbi patoloji: 4 yıl; üroloji: 5 yıl.''

Yönetmelik, diş hekimliğinde uzmanlık ana dalları ve eğitim sürelerini ise şöyle düzenliyor:

''Ağız, diş ve çene cerrahisi: 4 yıl; endodonti: 3 yıl; ortodonti: 4 yıl; pedodonti: 3 yıl; periodontoloji: 3 yıl; protetik diş tedavisi: 3 yıl.''

Kaynak: AA
 26 Temmuz 2009, 16:04 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: