SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÖNEMLİ REHBER: KANITA DAYALI TIP REHBERİ
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) Kanıta Dayalı Tıp Rehberini Aile Hekimleri başta olmak üzere tüm hekimlerin kullanımına sundu.Kanıta Dayalı Tıp Rehberi (KDTR), sağlık hizmetlerinin etkin, etkili, kanıta dayalı ve bilimsel olarak sunulması ve sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Duodecim Kanıta Dayalı Tıp Rehberi, 60 temel alan başlığı altında işlenmiş olan toplam 943 rehber içeren Finlandiya Tıp Birliğinin (DUODECIM) yayıncılığını yaptığı lisanslı kullanımı olan bir rehber. Sağlık Bakanlığı ile Finlandiya Tıp Birliği Duodecim arasında Haziran 2012’de Helsinki’de Kanıta Dayalı Tıp Rehberinin [EBMG-Evidence Based Medicine Guidelines] elektronik versiyonunun kullanımı için anlaşma sağlandı.

Rehber, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından öncelikle Finlandiya’dan alınan veri tabanıyla İngilizce olarak daha sonra da Türkçe’ye çeviriler tamamlanarak kullanıma sunuldu. Rehber hakkında görüş ve önerileri toplamak amacıyla Bakanlığın ilgili birimleri, ilgili meslek birlikleri, tıp uzmanlık dernekleri, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü dernekleri ve daha önceden bildirmiş olan firmalara kullanıcı adı ve şifreleri gönderilerek görüşler istendi. Türkiye’ye uyumlaştırma ve redaksiyon işlemleri yapıldı.

Kanıta Dayalı Tıp Rehberi, hekimin hızlıca okuyup karar vermesini kolaylaştıran formatta olup içeriğinde halen 1.000’e yakın konu başlığı, 4224 makale özeti, 1.319 fotoğraf, 100 ‘e yakın ses dosyaları (akciğer hastalıklarında solunum sesleri ve çocuk kalp sesleri vb.) bulunmakta. Rehber, İngiltere NHS Evidence’dan akredite olup ayrıca Türkiye’ye özgü güncellemeler için tüm tarafların görüşlerine de açıktır.

Rehber, aile hekimliği ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşları için hazırlanmış olup, http://www.rehber.saglik.gov.tr/ http://www.kdtr.gov.tr internet adreslerinde erişime açıldı.
Rehberin tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için aile hekimlerine yönelik tanıtım broşürü hazırlanıp, adreslerine gönderildi.

 25 Şubat 2015, 18:32 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: