2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ İDARE MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLEN SORULAR NEDENİYLE YAPILAN YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCU YAPILACAK KAYITLAR HAKKINDA (20.02.2015)
Editor
DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


DUYURU
(20 Şubat 2015)

2013-TUS Sonbahar Dönemi İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilen Sorular Nedeniyle Yapılan Yerleştirme İşlemi Sonucu Yapılacak Kayıtlar Hakkında 

2013-TUS Sonbahar Dönemi Sınavına İlişkin Ankara 10. İdare Mahkemesinin 23.09.2014 tarihli ve 2014/2 E. Sayılı dosyasında bahsi geçen 6 soru hakkında verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanması amacıyla 26 Ocak 2015 tarihli Duyurumuz doğrultusunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar, 30 Ocak 2015  tarihinde ÖSYMnin internet adresinden açıklanmıştır. Bu yerleştirmede yerleşen adaylar, yerleştirme sonucunu kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarını, 13 Şubat 2015 tarihine kadar Merkezimize bildirmişlerdir.

Bugün itibarıyla yerleştirme sonucunu kabul eden adaylara ilişkin bilgiler, ilgili kurumlara Merkezimiz tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Yerleşen adayların 10 iş günü içerisinde yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmaları zorunludur.    

Adaylara ve ilgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 20 Şubat 2015, 16:15 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: