MİKROBİYOLOJİ'DE EN SIK SORULAN TUS SORULARI
karsinojen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!

Isı ve radyasyon ile cerrahi aletlerin sterilizasyonu yapılmadığı durumlarda hangisi kullanılır?
C: Etilen oksit
Gram(-) bakterilerin duvarı parçalandığında ortaya çıkan lipopolisakkarit madde hangisidir?
C: Endotoksin
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bir prion tarafından meydana gelir?
C: Creutzfeldt-Jacobs hastalığı
Hangisi dokularda granülamatöz tipte iltihaba yol açmaz?
C: Stafilokok enfeksiyonu
Vücudun savunma mekanizması olarak geliştirdiği hangi durum bakteriyel ekzotoksinlere karşı korunmak içindir?
C: IgG ve IgM üretimi
Gram(-) hücre duvarında bulunmayan tabaka yangisidir?
C: Dış membran
Protein sentezini inhibe eden EF2 toksini hangisinde bulunur?
C: C.diphteria
Aşağıdaki enfeksiyon ajanlarından hangisi ilk dega üriner sistem enfeksiyonu geçiren genç bir kadında en olası etkendir?
C: E.coli
450 nm’ lik süzgeçlerden geçebilen, hücre duvarı bulunmayan, üreaz pozitif ve sıklıkla idrar yolu enfeksiyonuna yol açan bakteri hangisidir?
C: Üreaplazma urealyticum
Hangi etkenin yaptığı gastroenteritde dışkıda nötrofil görülmez?
C: C.cholera
Aşağıdakilerden hangisi Tifo taşıyıcılığını gösterir?
C: Anti-Vi antikoru
İnkübasyon süresi en kısa olan besin zehirlenmesi etkeni hangisidir?
C: Staphylococcus
Peynir yapımı ile uğraşan 40 yaşında kadın hastanın ateş, halsizlik, eklem ağrıları, splenomegali ve lenfadenopatisi varsa ve patojen bakteri kapsülsüz sporsuz gram(-) kokobasilse etken hangisidir?
C: Brucella
Sifilizin 3.evresinde görülen genital lezyon hangisidir?
C: Gom
Vaginal tampon kullanan kadınlarda toksik şok sendromuna yol açan patojen hangisidir?
C: Staphylococcus aureus
Gazlı gangrende tedavide hangisi kullanılır?
C: Penisilin G
Kliniğe gelen 45 yaşında erkek hastada mükopürülan balgam, öksürük ve göğüs ağrısı mevcuttur. Çekilen PA akciğer grafisinde solda infiltrasyon izleniyorsa en olası etken hangisidir?
C: Strep. Pnemonia
Romatizmal kapak hastalığı olan bir kişide diş çekimini takiben enfektif endokardit gelişiyor. Bu durumda akla ilk gelebilecek etken hangisidir?
C: Viridans streptokoklar
Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde safra kesesine yerleşerek kronik taşıyıcılık yapan bakteri hangisidir?
C: Salmonella typhi
Aşağıdakilerden hangisi sifiliz 2. dönem lezyonudur?
C: Condylomata lata
Yanık sonrası enfekte olan bir kişide yanık üzerinde yeşil pü yapan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
C: Pseudomonans aeruginosa
Kabuklu deniz ürünleri yedikten 14 saat sonra bulantı, kusma ile gelen bir hastada muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir?
C: Vibrio parahemolyticus
32 yaşında kasap elinde 2x1 cm’ lik koyu renk, kurutlu ağrısız lezyon var, hastanın lezyondan yapılan yaymasında bol lökosit ve gram pozitif basil saptanıyor, en olası etken hangisidir?
C: B. Antracis
Nongonokoksik üretrit, inklüzyonlu konjuktivit, infantil pnömoni tablosu ile gelen hastada etken hangisini düşünürsünüz?
C: Chlamydia trachomatis
Weil-Felix reaksiyonunu veren aşağıdakilerden hangisidir?
C: Epidemik tifus


Aşağıdaki boyama yöntemlerden hangisi virüsle enfekte hücrede çekirdek ve sitoplazma içinde meydana gelen inklüzyon cisimciklerini göstermek için en uygundur?
C: Giemsa
Asiklovir hangisini inhibe ederek etki yapar?
C: DNA polimeraz
Hepatit için en kuvvetli bulaştırıcılık markeri hangisidir?
C: HbeAg
HSV tip II de bulunan patolojik bulgu hangisidir?
C: İntranükleer inklüzyon cisimcikleri
Hangisi sülfür granülleri içerir?
C: Actinomyces israeli
Aktinomikozisin en sık yerleşimi neresidir?
C: Servikofasial
Epidermophyton, trichophyton ve microsporumun ortak özelliği nedir?
C: Kreatinize dokuyu tutmaları
Menenjit ön tanısında BOS sedimentinde çini mürekkebiyle boyanmasında kapsüllü maya hücresi görülmüştür. Öncelikle hangi mikroorganizmayı düşünürsünüz?
C: Cryptococcus neoformans
Subkutan mantar enfeksiyonu yapan hangisidir?
C: Sporothrix schenkii
En sık özofajit etkeni hangisidir?
C: Candida albicans
Hangisi jejenumda bulunur, kan emer ve Fe eksikliği anemisine yol açar?
C: Ancylostoma duodenale
Yumurtası idrarda görülen amip hangisidir?
C: Schiostosoma hematobium
Doğu Karadeniz bölgesinde bir çay içerisinde retrosternal ağrı, ayaklarda dermatit, ishal ve halsizlik saptanırsa etken hangisi olabilir?
C: Anclyostoma duodenale
Aşağıdaki parazitlerden hangisi çocukta rektum prolapsusuna neden olur?
C: Trichuris trichura
Verilen antiparaziter ilaçlardan hangisi Giardiasis tedavisinde en çok kullanılır?
C: Metranidazol
Yağ emilimini bozan, salgı artışı yapan ve aralıklı diyareye neden olan etyolojik ajan hangisidir?
C: Giardia lambia
Aşağıdaki yötemlerden hangisi Kala azar tanısında en iyi yöntemdir?
C: Kemik iliğinde yapılan ince yayma
 31 Mayıs 2009, 23:26 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim