MİKROBİYOLOJİ'DE EN SIK SORULAN TUS SORULARI
karsinojen
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!

Isı ve radyasyon ile cerrahi aletlerin sterilizasyonu yapılmadığı durumlarda hangisi kullanılır?
C: Etilen oksit
Gram(-) bakterilerin duvarı parçalandığında ortaya çıkan lipopolisakkarit madde hangisidir?
C: Endotoksin
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bir prion tarafından meydana gelir?
C: Creutzfeldt-Jacobs hastalığı
Hangisi dokularda granülamatöz tipte iltihaba yol açmaz?
C: Stafilokok enfeksiyonu
Vücudun savunma mekanizması olarak geliştirdiği hangi durum bakteriyel ekzotoksinlere karşı korunmak içindir?
C: IgG ve IgM üretimi
Gram(-) hücre duvarında bulunmayan tabaka yangisidir?
C: Dış membran
Protein sentezini inhibe eden EF2 toksini hangisinde bulunur?
C: C.diphteria
Aşağıdaki enfeksiyon ajanlarından hangisi ilk dega üriner sistem enfeksiyonu geçiren genç bir kadında en olası etkendir?
C: E.coli
450 nm’ lik süzgeçlerden geçebilen, hücre duvarı bulunmayan, üreaz pozitif ve sıklıkla idrar yolu enfeksiyonuna yol açan bakteri hangisidir?
C: Üreaplazma urealyticum
Hangi etkenin yaptığı gastroenteritde dışkıda nötrofil görülmez?
C: C.cholera
Aşağıdakilerden hangisi Tifo taşıyıcılığını gösterir?
C: Anti-Vi antikoru
İnkübasyon süresi en kısa olan besin zehirlenmesi etkeni hangisidir?
C: Staphylococcus
Peynir yapımı ile uğraşan 40 yaşında kadın hastanın ateş, halsizlik, eklem ağrıları, splenomegali ve lenfadenopatisi varsa ve patojen bakteri kapsülsüz sporsuz gram(-) kokobasilse etken hangisidir?
C: Brucella
Sifilizin 3.evresinde görülen genital lezyon hangisidir?
C: Gom
Vaginal tampon kullanan kadınlarda toksik şok sendromuna yol açan patojen hangisidir?
C: Staphylococcus aureus
Gazlı gangrende tedavide hangisi kullanılır?
C: Penisilin G
Kliniğe gelen 45 yaşında erkek hastada mükopürülan balgam, öksürük ve göğüs ağrısı mevcuttur. Çekilen PA akciğer grafisinde solda infiltrasyon izleniyorsa en olası etken hangisidir?
C: Strep. Pnemonia
Romatizmal kapak hastalığı olan bir kişide diş çekimini takiben enfektif endokardit gelişiyor. Bu durumda akla ilk gelebilecek etken hangisidir?
C: Viridans streptokoklar
Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde safra kesesine yerleşerek kronik taşıyıcılık yapan bakteri hangisidir?
C: Salmonella typhi
Aşağıdakilerden hangisi sifiliz 2. dönem lezyonudur?
C: Condylomata lata
Yanık sonrası enfekte olan bir kişide yanık üzerinde yeşil pü yapan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
C: Pseudomonans aeruginosa
Kabuklu deniz ürünleri yedikten 14 saat sonra bulantı, kusma ile gelen bir hastada muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir?
C: Vibrio parahemolyticus
32 yaşında kasap elinde 2x1 cm’ lik koyu renk, kurutlu ağrısız lezyon var, hastanın lezyondan yapılan yaymasında bol lökosit ve gram pozitif basil saptanıyor, en olası etken hangisidir?
C: B. Antracis
Nongonokoksik üretrit, inklüzyonlu konjuktivit, infantil pnömoni tablosu ile gelen hastada etken hangisini düşünürsünüz?
C: Chlamydia trachomatis
Weil-Felix reaksiyonunu veren aşağıdakilerden hangisidir?
C: Epidemik tifus


Aşağıdaki boyama yöntemlerden hangisi virüsle enfekte hücrede çekirdek ve sitoplazma içinde meydana gelen inklüzyon cisimciklerini göstermek için en uygundur?
C: Giemsa
Asiklovir hangisini inhibe ederek etki yapar?
C: DNA polimeraz
Hepatit için en kuvvetli bulaştırıcılık markeri hangisidir?
C: HbeAg
HSV tip II de bulunan patolojik bulgu hangisidir?
C: İntranükleer inklüzyon cisimcikleri
Hangisi sülfür granülleri içerir?
C: Actinomyces israeli
Aktinomikozisin en sık yerleşimi neresidir?
C: Servikofasial
Epidermophyton, trichophyton ve microsporumun ortak özelliği nedir?
C: Kreatinize dokuyu tutmaları
Menenjit ön tanısında BOS sedimentinde çini mürekkebiyle boyanmasında kapsüllü maya hücresi görülmüştür. Öncelikle hangi mikroorganizmayı düşünürsünüz?
C: Cryptococcus neoformans
Subkutan mantar enfeksiyonu yapan hangisidir?
C: Sporothrix schenkii
En sık özofajit etkeni hangisidir?
C: Candida albicans
Hangisi jejenumda bulunur, kan emer ve Fe eksikliği anemisine yol açar?
C: Ancylostoma duodenale
Yumurtası idrarda görülen amip hangisidir?
C: Schiostosoma hematobium
Doğu Karadeniz bölgesinde bir çay içerisinde retrosternal ağrı, ayaklarda dermatit, ishal ve halsizlik saptanırsa etken hangisi olabilir?
C: Anclyostoma duodenale
Aşağıdaki parazitlerden hangisi çocukta rektum prolapsusuna neden olur?
C: Trichuris trichura
Verilen antiparaziter ilaçlardan hangisi Giardiasis tedavisinde en çok kullanılır?
C: Metranidazol
Yağ emilimini bozan, salgı artışı yapan ve aralıklı diyareye neden olan etyolojik ajan hangisidir?
C: Giardia lambia
Aşağıdaki yötemlerden hangisi Kala azar tanısında en iyi yöntemdir?
C: Kemik iliğinde yapılan ince yayma
 31 Mayıs 2009, 23:26 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: