MAHKEME: ACİL NÖBETİNE GİTMEYEN AİLE HEKİMİNE SORUŞTURMA AÇILAMAZ!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Kocaeli'nde Mayıs ve Ekim 2014 döneminde acil nöbetlerine icap etmeyen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında, 4483 sayılı yasa kapsamında soruşturma izni verildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği aracılığıyla Sakarya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapmış oldukları itirazlar haklı bulunarak, mahkeme acil nöbetlerine icap etmeyen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı yönde karar verdi.

Mahkeme verdiği kararla, söz konusu eylemin görev ile ilgili bir suç oluşturmadığı, eylemin kurum içinde düzenin tesisi için kullanılan disiplin hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu sebeple mahkeme acil nöbetine iştirak etmeyen aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının TCK göre “görevi kötüye kullanma ” maddesinden yargılanamayacağına karar verdi.

 13 Ocak 2015, 19:18 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: