'HEKİMLERİN İZİNSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERDİĞİ İDDİASIYLA YARGILANMASI KABUL EDİLEMEZ'
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davaya, Sağlık Bakanlığı ile Ankara Tabip Odası avukatları katıldı.

Sağlık Bakanlığı avukatı Recep Güleç, Ankara Tabip Odasının Gezi Parkı eylemleri sırasında revir adı altında sağlık kuruluşları açarak işlettiğini, bu şekilde de görev ve yetkilerinin dışına çıktığını savundu.

Güleç, Ankara Tabip Odası organlarının görevlerinin, yönetim kurulunun ve divan görevlerinin sora erdirilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesini talep etti.

Ankara Tabip Odası avukatı Ziynet Özçelik de davanın şartlarının gerçekleşmediğini ve reddini talep etti.

Özçelik, "Oda revir kurmamıştır. Sağlık Bakanlığının sahada acil bakım vermediği alanlarda yaralılara ilk yardım veren hekimlerle, gönüllülerle bu işlemleri koordine etmeye çalışmıştır. Müvekkilimiz davacının vermediği hizmetleri vermeye çalışmıştır" dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

-Basın açıklaması-

Öte yandan, dava başlamadan önce adliye önünde toplanan Ankara Tabip Odası üyeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan davayı protesto etti. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, CHP Milletvekilleri Levent Gök, Mahmut Tanal ile bazı yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi de destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Beyazıt İlhan, hekimlerin izinsiz sağlık hizmeti verdiği iddiasıyla yargılanmasının kabul edilemez olduğunu, sağlık çalışanlarının her koşulda kimseyi ayırt etmeden yardımda bulunduğunu söyledi.

-Davanın dilekçesinden

Sağlık Bakanlığının dava dilekçesinde, Gezi Parkı eylemleri sırasında "hukuka aykırı biçimde, yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle Ankara Tabip Odası (ATO) organlarının görevlerine son verilmesi talep edilmişti.

 30 Eylül 2014, 20:17 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: