BİRBİRİMİZE ŞİDDET UYGULARKEN NEDEN HASTALARIN ŞİDDETİNDEN YAKINIYORUZ?
Editor
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Endoskopi işlemlerinin hangi branşlar tarafından yapılacağı uzun süreden bu yana tartışma konusu idi. Hatta bu konu daha önce Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından mahkemeye taşınmıştı. Konunun taraflarından Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Medimagazin'e yazdığı mektupta hem süreçteki isyanını dile getirdi, hem de her iki camiayı da sağduyuya çağırdı:

Bu yazıyı kaleme alma nedenim, iki senelik zorlu süreçte yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak. Yazının başlığının neden böyle olduğu da sanırım sonlara doğru anlaşılacaktır. Ben sadece “endokrin cerrahisi” ile ilgilenen bir cerrahım. 26 yıllık meslek yaşamımda endoskopi yapmışlığım veya endoskopiyi elime almışlığım da yoktur. Bunu özellikle vurgulamak isterim ki yazacağım konuda ne para kazanıyorum ne de performans puanı…. Konu ENDOSKOPİ… Gastroenteroloji-Genel Cerrahi-Tıpta Uzmanlık Kurulu-Sağlık Bakanlığı-Danıştay-Dernekler ise konunun tarafları.

Ben hem Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, hem de endoskopi ile ilişkisi olmayan ancak empati yapma özelliği yüksek olan bir genel cerrah olarak bu satırları kaleme alıyorum. Beni şaşırtan, üzen bazen sinirlendiren konuları madde madde aktarmak isterim.

- 2008 yılnda Gastroenteroloji Derneği SGK’ya sorar.. Cerrahlar endoskopi yapabilir mi? Sağlık Bakanlığından yanıt ‘EVET yapabilir ve geri ödeme de yapılır’.

-Akabinde Gastroenteroloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığına dava açılır ve iddialarda genel cerrahların yeterli eğitim almadığı ileri sürülür.

Şimdi ben soruyorum… Cerrahlara geri ödeme yapılmıyor olsaydı bizim eğitimimiz ne kadar ilgilendirirdi acaba derneği ? Bunu şuradan anlıyoruz ki, “cerrahlar yapsın ama geri ödeme yapılmasın” denmek isteniyor.

Dava sonucunda cerrahların yapabileceği kararına varılır sonra Gastroenterolojinin itirazı sonrası mahkeme TUK (Tıpta Uzmanlık Kurulu) görüşünün alınması gerektiği kararına varır.

Bu karar sonrası akla ve vicdana sığmayan olaylar yaşanır. Gastroenterolog hocalarımızın kişisel web sitelerinde ve Dernek web sitelerinde, cerrahların endoskopi yapmasının yasaklandığı haberleri, Başhekimliklere baskı yaparak cerrahi endoskopi ünitelerinin kapatılmaya çalışılması, vs vs..

TUK toplantıları başlar. TUK kurulunda bir genel cerrah bile yoktur. Konu ile ilgili kurulan komisyonlarda 3 gastroenterolog varken, sadece bir genel cerrah yer almaktadır. Buralardan adil bir karar beklenebilir mi sizce?

Bir konunun eğitiminde standart getirilmesi ve eğitimin daha da üst düzeye taşınması hepimizin sorumluluğundadır. Türk Cerrahi Derneği de uzun yıllardır bunun için çaba göstermektedir. Önümüze sürülen münferit olumsuzluklar koskoca cerrahi camiayı bağlayamaz. Nasıl ki biz aynı olumsuz örnekleri gastroenteroloji camiasına mal etmiyorsak, bu konunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Endoskopiyi kim yapacak?

Cerrahların endoskopi eğitiminin nasıl ve ne kadar olacağına gastroenterolog hâkimiyetinde bir kurulun karar veriyor olması gerçekten anlaşılır değildir.

Üzüldüğüm bir diğer konu ise, Gastroenteroloji gibi çok geniş bir bilim dalının sadece endoskopiye indirgenmesidir. 2013 yılında 3 milyon endoskopi girişimi yapılmış olup yarısı gastroenteroloji tarafından gerçekleştirilmiştir. 600 Gastroenterolog olduğuna göre mesleki icraatın büyük bölümü endoskopidir. 5 bin genel cerrah için 1,5 milyon işlemi düşündüğünüzde ise makul bir sayıdır ve pek çok arkadaşımız da endoskopi ile çok da ilgilenmemektedir.

Gastroenterologlar tarafından “Cerrah 18 ay eğitim almalıdır” söylemi…

Tüm Avrupa ve Amerika’da belirlenen eğitim standartlarını hiçe sayıp acaba neden ülkemizde cerrahlara eğitim 18 ay olmalıdır. Zaten endoskopi ünitesi olan her yerde asistanlarımız ihtisasları boyunca eğitim almaktadır.

Ben bir cerrah olarak mideyi elimde tutup, hissedip, içine dışına bakarken, neden endoskopi eğitimi için bana 18 ay eğitim gereksin. Şöyle bir örnek vermek isterim. Uzman olup nöbet tuttuğum zaman bir kalp nafiz yaralanma geldi, o güne kadar hiç torakotomi yapmamıştım. O gün nöbette yaptım ve kalbi diktim ve hasta kurtuldu. Çünkü ben cerrahtım ve temel eğitimimi almıştım. Endoskopi için de böyledir. Alet kullanımını öğrenince kolaylıkla işlemlerinizi yaparsınız. Dahili bir branş için aynı olmayabilir ama cerrahi branşların aldığı nosyon böyledir.

Endoskopi komplikasyonlarını cerrah tamir eder. Genellikle de tanısını koyar. Yanlış anlaşılmasın her iki grubun da başına gelebilir komplikasyon.. Ama komplikasyonları yöneten ve tedavi eden bir gruba “endoskopi yapma” denmesi vicdanlarda onay almaz.

Bu işlemin geri ödemesi olmasa acaba bu eğitim konuları gündeme gelir mi? Hiç sanmıyorum.

Sağlık Bakanlığı kolon kanseri tarama programı..

Bakanlığın böyle bir programı bir türlü başlatamamasının nedeni gastroenterolojinin cerrahlar ile çalışmak istememesidir. Bu halkın sağlığı için yapılan ve kamu yararına bir hizmet olacakken engellenmektedir. Buyurun cerrahsız da yapabilirsiniz… 38 ilde gastroenterolog yoktur ama olsun yine de sadece bu tarama programında cerrah olmasın…

Biz Gastroenteroloji ile her zaman bir arada çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Birbirimizden çok şey öğrendik yine öğrenmeye devam edeceğiz. Bu konular ikili ilişkilerimizi zedeleyecek şeyler asla olmamalı. Lütfen her iki camiayı sağduyuya davet ediyorum. Kimlerin hakları engelleniyorsa yanında yer almaya her zaman devam edeceğiz.

Prof. Dr. Yeşim Erbil

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Dekan Yardımcısı

Türk Cerrahi Derneği Başkanı

Bu yazının tüm hakları Medimagazin'e aittir. "www.medimagazin.com.tr" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. © 08 Eylül 2014, 09:45 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: