BAKANLIKTAN 'AİLE HEKİMLERİNE FİİLİ YA DA İCAP NÖBETİ YOK' HABERİNE AÇIKLAMA
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


İnternet sitenizde yer alan “Aile Hekimlerine fiili ya da icap nöbeti yok” başlıklı haberiniz ile ilgili açıklamamız aşağıda sunulmuştur.

2012 yılında 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda yapılan değişiklik ile aile hekimliği personelinin hastanelerde ve 112 birimlerinde nöbet tutabilmelerine ilişkin kanuni düzenleme yapılmıştır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile de nöbet uygulamasının usul ve esasları belirlenmiş, hastane ve 112 birimlerinde tutulacak acil nöbetleri ile adli tabiplik hizmetlerine ilişkin nöbetler düzenlenmiştir.

Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere nöbete ilişkin uygulamalar mezkûr Yönergeye göre değil, daha sonra yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönerge hükümleri ile ilgili verilen kararlar, aile hekimlerinin nöbetleri konusunda daha sonraki dönemde Kanuni düzenleme yapılmış olduğu için nöbetle ilgili uygulamaları değiştirecek nitelikte değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için ilgilerinize sunarız.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 05 Eylül 2014, 17:16 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: