AİLE HEKİMLERİNE FİİLİ YADA İCAP NÖBETİ YOK
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
İstanbul Aile Hekimleri Derneğinin aile hekimliğinde nöbet düzenlemeleri yönergesinin iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Danıştay Beşinci Dairesi, aile hekimlerine fiili ya da icap nöbetini şart koşan yönergeyi iptal etti.İSTAHED’in Aile hekimlerine fiili ya da icap nöbetini şart koşan yönergenin iptali istemiyle açtığı davada sona gelindi. Danıştay Beşinci Dairesi, söz konusu yönergeyi iptal etti.

Sağlık Bakanlığınca 03/08/2011 tarihli 25143 sayılı onayı ile yürürlüğe giren, Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 21/1 maddesinde yer alan;“…mesai saatleri dışında toplum sağlığı merkezinde, aile sağlığı merkezinde veya başka yerde…aile hekimleri… dahil edilebileceği fiili veya icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturarak yürütür.” ibaresine karşılık İSTAHED tarafından yönergenin iptali gerekçesiyle dava açılmıştı.

İSTAHED dava gerekçesinde, Aile hekimliğinde nöbet düzenlemesinin yönerge ile yapılmasının, temel Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, dolayısıyla da temel düzenleyici kuralların dışına çıkıldığını belirtti.

Danıştay Beşinci Dairesi tarafından verilen kararda; Aile hekimlerinin hangi konuda, ne tür görevlerin verileceğinin Yönetmelikle belirlenebileceği hükme bağlanırken, üst hukuk normlarına uygun olmayan bir şekilde, Yönerge ile dava konusu düzenlemelerin uygulanmaya konulmasında, hukuka uyarlık görülmedi.

Bütün bu gerekçelerle Danıştay Beşinci Dairesi, “…mesai saatleri dışında toplum sağlığı merkezinde, aile sağlığı merkezinde veya başka yerde…aile hekimleri… dahil edilebileceği fiili veya icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturarak yürütür.” ibaresinin iptaline karar verdi.

Diğer taraftan bu hafta sonu görüşülecek Torba Yasa'da olduğu gibi Kanunla düzenlenmiş bir durumda durumun değişeceği öngörülüyor.

 03 Eylül 2014, 18:02 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: