ANESTEZİ UZMANLIK SÜRESİ 4 YILDAN 5 YILA ÇIKARILDI
Editor
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Tıpta Uzmanlık Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık süresini 5 yıla çıkardı. Karar 1 Eylülden itibaren geçerli olacak.Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dallarının eğitim süreleri 1219 sayılı Kanun’a dayanarak Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) yetkisinde bulunuyordu. TUK bu yetkisine dayanarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanının 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasına karar verdi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)’nin başvurusu üzerine yapılan düzenleme 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önce eğitime başlayanlar için ise uzmanlık süresi 4 yıl olarak devam edecek. Yani Eylül TUS’uyla gelen uzmanlık öğrencileri 5 yıl eğitim görecek.

TARD’ın TUK’a başvurusunda ayrıca Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim dalının isminin değiştirilerek acilen Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım olarak düzeltilmesi de istendi. Ancak uzmanlık dalının isim değişikliği için yasal düzenleme gerekiyor.

Haziran ayında Torba Yasa çalışmalarındaki anesteziyoloji-yoğun bakım tartışmaları, Torba Kanunda bir düzenleme yapılarak her iki bilim dalı için ortak bir yol bulmaya çalışılmıştı.

Yoğun Bakım'da neler oluyor?

Yoğun bakım hizmetleri tehdit altında!

Torba Yasanın yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk imzalayacağı kanunlar arasında bulunduğu ifade ediliyor.

TUK’un yaptığı düzenleme karar tutanağı:

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 20 / 06 / 2014
Karar Yürürlük Tarihi: 01 / 09 / 2014

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dallarının eğitim süreleri 1219 sayılı Kanun’un ekindeki çizelgelerde belirlenmiştir. Anılan Kanun’un EK 14 üncü Maddesi ise “…Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir…” hükmünü içermektedir.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık dalındaki bilimsel ilerleme, gelişme ve değişmeler de göz önünde bulundurularak 1219 sayılı Kanunun EK-1 sayılı çizelgesinde 4 (dört) yıl olarak belirlenmiş olan eğitim süresinin 5 (beş) yıla çıkarılmasına, yetkinlik satırları ve düzeyleri ile rotasyon sürelerinin 5 yıl eğitim süresi göz önüne alınarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon TUKMOS Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilmek üzere iade edilmesine; Bu kararın yürürlük tarihi (01.09.2014) öncesinde eğitimlerine başlamış olan uzmanlık öğrencileri için eğitim süresi 4 yıl olarak uygulanmaya devam eder; bu uzmanlık öğrencilerinden bu karara göre eğitim sürelerini 5 yıl olarak yeniden yapılandırılmasını isteyenlerin talepetmeleri halinde eğitim kurumları bu yönde düzenleme yapar.


 26 Ağustos 2014, 15:10 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: