KAYMAKAM, 'HİPOKRAT YEMİNİ'Nİ DEĞİŞTİRİNCE BAKIN NELER OLDU!
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


İstanbul’un Esenler İlçesi’nde hizmet veren aile sağlık merkezinde, bir hasta kayıtlı olmamasına karşın muayene olmak istedi. Merkezde görevli 2 hemşire ve doktor, önce kaydının yapılması gerektiğini belirterek hastaya iğne yapmadı. Kayıt için hastanın nüfus cüzdanı fotokopisini isteyen sağlıkçılar ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine vatandaş, sağlıkçılar hakkında “görevi kötüye kullandıkları” gerekçesiyle şikâyette bulundu.

KAYMAKAMLIK YEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Devlet memuru olan görevliler hakkında soruşturma yapılıp yapılmayacağı Esenler Kaymakamlığı’na soruldu. Esenler Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri, yaptığı ön incelemenin ardından, sağlık çalışanlarının kusurlu olduğuna hükmetti. Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal’ın imzasını taşıyan “soruşturma izni”nin verildiği kararda, 2 bin 500 yıllık Hipokrat Yemini’ne atıfta bulunuldu. Ancak Hipokrat Yemini’nde yer almayan “hastalarımı memnun edeceğime” ifadesine de yer verildi. Kararda şöyle denildi: “Görevli doktor ve hemşireler hastaya ASM’de kaydının bulunmadığını belirterek, ne yapması gerektiği yönünde bilgi vermişlerdir. Ancak, görevlerine başlamadan önce yaptıkları hipokrat yemininde belirtilen ‘Hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak hizmette saygı duyacağıma’ hususlarına uygun olarak hastanın ihtiyacı olan iğneyi yapmaları gerekirken yapmadıkları, bu nedenle de görevlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermeyerek kusurlu davranmışlardır.”

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) konuyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. Mahkeme, soruşturma izninin yöntem ve yasaya uygun olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu.

HİPOKRAT YEMİNİ NEDİR?

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair ettikleri yemindir. Antik çağda yaşamış ve Batı tıbbının kurucusu olduğu kabul edilen Hipokrat (Hippokrates) ya da onun öğrencilerinden birisi tarafından yazıldığı kabul edilir.

 13 Ağustos 2014, 16:17 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: