KIZILAY'A KDV İSTİSNASI GETİRİLİYOR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Teklife göre, Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

Teklifle, Kızılay'a KDV istisnası getiriliyor. Buna göre, Türk Kızılayı, Suriyeli Mülteciler insani yardım operasyonu uygulamasında esas teşkil etmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında, yardım operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerde uygulanmak amacıyla, bağışlarla finanse edilen ve sadece yardıma konu olan mal ve hizmet alımlarında KDV'den muaf tutulacak.

Bu kapsamda Kızılay'a yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle teslimde bulunanların yüklendikleri vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Türkiye Kızılay Derneği'ne ait iktisadi işletmeler adına, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisiyle bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili olarak açılan tüm davalardan vazgeçilmesi ve bu konuda sonraki dönemlerde de ihtilaf yaratılmaması şartıyla tahsilinden vazgeçilecek.

Bu iktisadi işletmelere ait kurum kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneği'ne aktarılması koşuluyla, bu iktisadi işletmeler adına sonraki vergilendirme dönemleri de dahil olmak üzere, kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmayacak ve tarhiyat yapılmayacak; yapılmış olan tarhiyatlar terkin edilecek, madde kapsamında terkini gereken alacaklara karşılık tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilecek.

Davadan vazgeçme dilekçeleri, bağlı bulunulan vergi dairesine verilecek. Bu dilekçelerin vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili yargıya gönderilecek. Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtığı davalardan vazgeçen mükellefin, ilgili kanunun uygulanmasına yönelik ihtilaflara ilişkin daha önce verilen ve kanun yolu tüketilmeyen kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak.

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin adı "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi" olacak

Bu arada, AK Parti'li Erdöl ve Sertçelik, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik öngören kanun teklifini de TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin adı "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi" olacak.

21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından, İstanbul'da, İstinye Üniversitesi adında yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Üniversite, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen-edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, İslami ilimler fakülteleriyle sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak.

 08 Ağustos 2014, 17:55 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: