OECD SAĞLIK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE TÜRKİYENİN KARNESİ ZAYIF
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Kapsamlı bir istatistik yıllığı olan OECD Sağlık İstatistikleri 2013 yayımlandı. İstatistiklere göre Türkiye, son yıllarda sağlık alanında iyiye doğru bir çıkış gösterse de birçok alanda OECD ülkeleri arasında en alt basamaklarda yer alıyor. Yenidoğan bebek ölümlerinde Meksika’dan sonra en yüksek orana sahip ülke olarak göze çarpan Türkiye, Estonya ile birlikte sağlığa en düşük oranda harcama yapan OECD ülkesi. Kişi başına düşen doktor sıralamasında ise OECD ülkeleri arasında sondan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ayrıca Şili, Meksika ve Yunanistan’la birlikte kişi başına en az hemşire sayısına sahip OECD ülkesi. MRI çekiminde oldukça yüksek bir oranla ikici sırada yer alan Türkiye, nüfus başına düşen hastane yatak sayısı bakımından ise sondan ikinci sırada bulunuyor.

OECD Sağlık İstatistikleri 2013 verilerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, OECD sağlık istatistiklerinin, araştırmacı ve politika yapıcılara sağlık durumu ve sağlık sistemleri açısından ülkeler arasında karşılaştırma imkânı veren kapsamlı araçlardan biri olduğunu belirtti. Bu doğrultuda OECD 2013 sağlık verileri penceresinden Türkiye’nin sağlık durumunu analiz eden Prof. Aydın şu tespitleri yapıyor:

Nüfus başına düşen hastane yatak sayısı bakımından sondan ikinci

Nüfus başına düşen yatak sayısı hastane hizmetlerinin kapasitesini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor. Türkiye’de 2011’de bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 2,5. Bu rakam 4,8 olan OECD ortalamasının neredeyse yarısı. Gelişmiş ülkelerde nüfus başına düşen yatak sayısı oldukça yüksek olmaya devam ediyor. Bin kişi başına 13,4 yatak sayısıyla Japonya başı çekerken OECD ülkeleri arasında Türkiye’den daha düşük yatak kapasitesine sahip tek ülke Şili

Tütün içiminde oran, OECD ortalamasının üzerinde

Türkiye’de tütünle mücadele politikalarının etkisi görülmüş ve 15 yaşın üstündeki erişkinlerde günlük içicilerin oranı 1989’da yüzde 43,6 iken 2006’da yüzde 33,4’e, 2008’de yüzde 27,4’e 2010’da yüzde 25,4’e ve nihayet 2012’de yüzde 23,8’e (tahmini) gerilemiştir. Ancak bu oran hâlâ yüzde 20 civarında olan OECD ortalamasının üzerinde bir değeri ifade ediyor. Türkiye’ye en yakın ülkeler İtalya (yüzde 22), Kore (yüzde 23,2) ve İspanya (yüzde 23,9). İsveç, İzlanda ve Amerika yüzde 15’in altında erişkin günlük içici oranıyla tütün kullanımı en az olan ülkeleri.

OECD ülkelerinde erişkin nüfus başına yıllık alkol tüketimi ortalama 9,5 litre. Avusturya, Kore ve Fransa yıllık 12 litrenin üzerinde tüketimle başı çekiyor. İki litrenin altında tüketimle Türkiye en az alkol tüketen OECD ülkesi ardından İsrail geliyor.

MRI çekiminde ikinci sırada

Gerekli ya da gereksiz olduğu tartışması bir yana, sağlık hizmetlerinde teknoloji ağırlıklı tanı araçları kullanımına bir örnek olması açısından MRI tetkik sayıları Türkiye açısından dikkat çekici bir sonuç veriyor. Bin kişi başına yılda 102,7 tetkikle Amerika en fazla MRI tetkiki yapılan ülke. Ardından bin kişi başına 97,4 tetkik sayısıyla Türkiye geliyor. İsrail ve Polonya gibi ülkelerde yıllık tetkik sayısının 20’nin altında olması bu husus üzerinde önemle durulması gerektiğine işaret ediyor.

Kişi başına düşen doktor sıralamasında sondan ikinciyiz

Türkiye’de son yıllarda doktor ve hemşire sayılarında önemli artışlar olmakla birlikte kişi başı doktor sıralamasında OECD ülkeleri arasında sondan ikinci. 2011’de 1.000 kişiye 1,7 doktor düşmekte. Aynı yıl OECD ortalaması 3,1 olduğuna göre, doktor yoğunluğunun neredeyse yarısı düzeyinde olduğu görülüyor. 2010 yılında 100 bin kişi başına en fazla doktor mezun veren ülkeler Avusturya (22), İrlanda (17), Danimarka (16), Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti’dir (14). 2010 yılı OECD ortalaması 100 bin kişi başına 10 mezunken Türkiye’de yaklaşık 7 mezun veriyor. Türkiye, yılda 7 bin 500 mezun verdiğinde OECD ortalaması yakalanmış olacaktır. Eğer mevcut ÖSYM kontenjanları devam eder ve yılda 12.000 mezun verirsek Danimarka’yı yakalamış oluruz.

En az hemşire yetiştiren ülke

Türkiye, Şili, Meksika ve Yunanistan kişi başına en az hemşire sayısına sahip OECD ülkesi durumunda. 2011’de Türkiye’de, bin kişiye düşen hemşire sayısı 1,7’dir. Bu oran OECD ortalaması olan 8,7’nin çok altında kalmakta. Listenin başında yer alan İsviçre ve Danimarka’da bin kişiye düşen hemşire sayısı 15’i aşmaktadır. Türkiye, Şili ve İtalya’da doktor başına bir hemşire düşüyor. OECD ülkelerinde oran, ortalama 2,8’dir. Finlandiya, Japonya, Danimarka, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde ise doktor başına 4’ten fazla hemşire düşüyor.

Yüz bin kişi başına yıllık hemşire mezun sayısı Türkiye’de 10’un altında. Bu haliyle Türkiye, OECD içinde nüfus başına en az hemşire yetiştiren ülke konumundadır. Eğer yılda 30 bin civarında hemşire yetiştirebilirsek OECD ortalaması olan 100 bin kişi başına 40 hemşireye ulaşmış oluruz. Hemşire konusunda başı çeken ülkelerden İzlanda ve Danimarka’da 100 bin kişiye 80 civarında, Kore’de ise daha fazla hemşire mezun verilmektedir.

Meksika’dan sonra en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahip ülke Türkiye

Sağlık durumunun önemli göstergelerinden biri olan yenidoğan ölüm oranları Türkiye’de 60’lı yıllarda 1.000 canlı doğumda 190 idi. 2002’de 31,5 iken istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ederek 2005’te 21,3 ve 2011 yılında 7,7 oldu. Buna rağmen 4,1 olan OECD ortalamasının hâlâ üzerinde olduğu unutulmamalı. Meksika’dan (13,6) sonra en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahip ülke Türkiye. Amerika 1.000 canlı doğumda 6,2 ölüm oranıyla Türkiye’ye en yakın değere sahip.

OECD ülkeleri arasında sağlığa en düşük oranda harcama yapılıyor

Türkiye’de toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 6,1. Türkiye’de sağlık harcaması yüzde 9,5 olan OECD ortalamasının ve yüzde 9,0 olan Avrupa Birliği (EU 27) ortalamasının bir hayli altında. Türkiye, Estonya ile birlikte sağlığa en düşük oranda harcama yapan OECD ülkesi.

Türkiye, kişi başı 906 dolar harcama ile en az harcamayı yapıyor

Kişi başı yıllık sağlık harcamasında OECD ortalaması satın alma paritesine göre 3 bin 268 dolar iken, Türkiye önceki verilere göre kişi başı 906 dolar harcama ile en az harcama yapan ülke durumunda. Amerika’da ise kişi başı sağlık harcaması 8 bin 502 dolara ulaşmıştır. Diğer bir deyişle Amerika’da yılda bir kişiye harcanan para ile Türkiye’de 8 kişi sağlık hizmeti almaktadır. ABD, ekonomisine oranla en fazla sağlık harcaması yapan ülke konumunda. Toplam sağlık harcaması GSYİH’nın yüzde 17,7’sini bulmakta. Amerika’yı yüzde 11,9 ile Hollanda takip etmekte.

 03 Ağustos 2014, 21:02 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: