YOĞUN BAKIMDA NELER OLUYOR?
Editor
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


TDCY Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yorgancı, yaptığı açıklamada, yeni Torba Yasa tasarısı içinde yoğun bakımları ilgilendiren önemli maddelerin yer aldığını belirtti.

Bu maddelere göre, yoğun bakımlarda belli bir süre çalıştığını belgeleyen bazı hekimlere herhangi bir eğitim sürecinden geçmeden yoğun bakım uzmanlık diploması verilebileceğini ifade eden Yorgancı, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre, tüm tıpta uzmanlık alanlarında uzmanlık diplomasının, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) belirlediği şartlarda verilirken, yeni tasarı ile eğitimsiz uzmanlıkların önünün açıldığını savundu.

Türkiye'de yoğun bakım uzmanlık dalının ilk kez 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ihdas edildiğini ve üç kez istisnai olarak yoğun bakım diploması verildiğini hatırlatan Yorgancı, ''Bu tasarı ile dördüncü kez istisnai olarak yoğun bakım diploması verilmesi söz konusudur. Ne yazık ki Ülkemizde en fazla istisnai yoldan diploma verilen tıpta uzmanlık alanı, hasta sağlığı açısından en önemli alanlardan biri olan yoğun bakım olmuştur. Dünyada böyle istisnai bir uygulamanın örneği bulunmamaktadır'' görüşüne yer verdi.

-200'ün üzerinde hekimin yoğun bakım diploması var

Türkiye'de halen 200'ün üzerinde hekimin yoğun bakım diploması olduğunu, 2012'den itibaren de 100'ün üzerinde hekimin yoğun bakım eğitimine başladığını belirten Yorgancı, iki yıl içerisinde yeni alınan yan dal araştırma görevlileri ve mezun olanlarla birlikte yoğun bakım uzmanı sayısı 700'ün üzerine çıkacağını, bu sayının da Türkiye için ilk etapta yeterli olduğunu söyledi.

Basında yer aldığı gibi 3-4 bin uzmana gereksinim duyulduğu bilgisinin gerçekçi olmadığını savunan Yorgancı, ''Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2. ve 3. basamak yani gelişmiş düzeyde yaklaşık 7000 yoğun bakım yatağı vardır. Bu 100 bin popülasyon için 10 yatak demektir ki, sadece 2. ve 3. basamak yatak sayımız Kanada, İngiltere gibi ülkelerin tüm yoğun bakım yatak sayılarından daha fazladır. Yatak sıkıntısı çekilmesinin nedeni Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada da gösterildiği gibi yatakların yaklaşık yüzde 20'sinin uygunsuz kullanımı, yani çeşitli nedenlerle gereksiz yatışlardır'' şeklinde konuştu.

-''Yoğun bakımlardaki en büyük eksiklik doktor değil, hemşire''

Yorgancı, şunları kaydetti.

''Halen yoğun bakımlarda en büyük eksiklik doktor değil, hemşiredir. Tam tersine, yetkin olmayan kişilerin uzmanlığı altında hasta sağlığı tehlike altına girecektir. Bir kişinin kendisi veya yakınları için yoğun bakımlarda yatış ve tedavi ihtiyacının her yaşta, her yerde ve her an ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde yoğun bakım tek bir ana dal içerisinde yer almayan bağımsız bir bilim alanıdır ve yoğun bakım uzmanlık belgesi alabilmek için ana daldan bağımsız formal bir eğitim ve sınavlardan geçmek gerekmektedir. Ülkemizde yoğun bakım hizmetleri ilk defa değil, onlarca yıldır sunulmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Esas tehlike mevcut yoğun bakım eğitim kurallarının by-pass edilerek eğitimsiz kişilere istisnai olarak diploma dağıtılmasıdır''

 06 Temmuz 2014, 15:38 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
İLGİLİ KONULAR: