AİLE HEKİMLERİ TARLAYA MUAYENEYE GİDECEK
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Doktora gidemeyen mevsimlik işçilere aile hekimi gidecek. Hamile ve lohusa kadınlarla çocuklar öncelikli olacak.Sürekli yer değiştirdikleri için çeşitli hastalıklara yakalanma ihtimalleri olan mevsimlik işçilerin sağlıkları yakından takip edilecek.Mevsimlik tarım işçiliği sebebiyle göç halinde oldukları için erken ölüm, sakatlık ve bulaşıcı hastalıkların daha fazla görüldüğü gruplar arasında olan mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için seferberlik başlatıldı.

Bu kapsamda kayıtlı oldukları aile hekimlerinden yeterli ve düzenli sağlık hizmeti alamayan, mesai saatleri içerisinde tarlada çalışmak durumunda olan mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti sunulacak. Buna göre, aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan mevsimlik tarım işçilerini yakından takip edecek. Gerekli görülmesi durumunda ise mobil sağlık ekipleriyle tarlada işçilere sağlık hizmeti verilecek.

Dezavantajlı grupların başında yer alan mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetlerine erişimleri arttırılacak, nitelikli sağlık hizmeti almaları sağlanacak ve sağlık okur yazarlıkları geliştirilecek. Böylece erken ölüm, sakatlık ve hastalıkların azaltılması sağlanacak ve bulaşıcı hastalıkların da önüne geçilecek.

Yapılacak çalışmalar kapsamında tarım alanlarında toplu olarak yaşayan ailelere temiz içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ailelere bireysel su klorlanması öğretilecek ve klor tabletlerini temin etme konusunda destek olunacak.

Mobil sağlık ekipleri 15-49 yaş kadın, gebe, lohusa, bebek ve çocukları yakından takip edecek.

Ayrıca işçi ve ailelerine bağışıklama ve aile planlaması hakkında bilgi verilecek. Bebeklerin gelişiminde önemli bir yeri olan demir ve D vitamini desteği sağlanacak.

 22 Haziran 2014, 21:59 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: