AİLE HEKİMLERİNİN NÖBETLERİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI!
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Aile hekimleri kendilerine semt polikliniklerinde nöbet tutturulmasına yönelik açtıkları davada, idare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.Kocaeli Aile Hekimleri Dernegi gündemdeki nöbetlerle ilgili Kocaeli Basiskele ve Kartepe Kaymakamlıgına idare mahkemesinde dava açtı. 

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Avukatı Arda Işık tarafından açılan davada Aile Hekimleri Uygulama Yönetmeliginin 10. Maddesi geregince görevlendirme yapılamayacagı, aile hekimleri tarafından acil saglık hizmetlerinin sunulmasının hukuken mümkün olmadıgı, aile hekimlerinin acil servislerde görevlendirilebilmesi için hizmet öncesi egitime tutulmaları gerektigi, uyusmazlıga konu uygulamanın yasam hakkını tehdit ettigi, kaymakamlı veya valiligin semt polikliniklerinde acil saglık hizmeti düzenlemesi yapma yetkisinin bulunmadıgı, aile hekimlerine sözlesme uyarınca kayıtlı nüfus hakkında hekimlik ve birinci basamak saglık hizmetlerinin takibi için ücret ödendigi ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.

Karar veren Kocaeli 2. Idare Mahkemesi ise savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurabileceğini belirtti.

Mahkeme 657 sayılı kanun ve Aile Hekimleriyle ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerledirilmesi sonucu; aile hekimlerine ve aile saglıgı elemanlarına entegre saglık hizmeti sunulan merkezler dısında, kural olarak hastanelerde nöbet tutturulmamasının esas olmakla birlikte ihtiyaç ve zaruret hâsıl oldugunda 657 sayılı Kanunun ek 33.maddesinde sayma yolu ile belirtilmis yataklı tedavi kurumları,seyyar hastaneler,agız ve dis saglıgı merkezleri ve 112 acil saglık hizmetlerinde haftalık çalısma süresi ve mesai saatleri dısında ücreti karsılıgında aile hekimlerine ve aile saglıgı elemanlarına nöbet görevi verilebilecege işaret etti.

Aile hekimlerinin mevzuatla belirlenmis görevi kapsamı dısında aktif nöbet görevi verilmek suretiyle çalıstırılmasının, Anayasanın "Zorla çalıstırma yasagı" baslıklı 18. Maddesine de aykırı olduğunu belirten İdare Mahkemesi ‘Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Sakarya Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 28/04/2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi’ dedi.

Konuyla ilgili Medimagazin’e konuşan AHEF Genel Sekreteri Dr.Lütfi Tiyekli  ‘Yerel seçimler öncesi Kartepe ve Başiskele ilçelerimizde hiçbir mevzuatta yer almayan “semt polikliniklerinde” nöbet uygulaması için aile hekimlerine baskı yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Kocaeli İdare Mahkemesinde her iki ilçemiz içindeki hukuksuzluk için dava açtık. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi bu hukuksuzluğa dur dedi. Yapılan uygulamanın yürütmesini durdurma kararı verdi. Mahkeme Aile Hekimliği’nde nöbet uygulamasının Anayasamızın 18. maddesine aykırı olduğuna vurgu yaptı. AHEF olarak hukuk mücadelemiz devam edecektir’ dedi.

 İdarecilerin yaptıkları kanuna dayanmayan uygulamalardan şahsi olarak sorumlu olduğunu da hatırlatan Dr.Tiyekli ‘Bundan sonra kazanacağımız her davanın peşinden idareye ve imza sahiplerine tazminat davaları açacağız. Biz aile hekimleri Türkiye’nin sağlık göstergelerini yükseltmek için canla başla çalışmaktayız. Temel sağlık göstergelerinde Avrupa ülkelerini geçtik ise bu başarıda en büyük pay sahipleri aile hekimleridir. Buradan Bakanlığımıza sesleniyoruz. Bu kısır döngü artık bitmelidir. Biz artık hekimliğimizi yapmak istiyoruz. Aile hekimleri dava açmaktan kendi işlerini yapamaz hale gelmektedir. Lütfen bu duruma bir son verelim. Tüm gelişmiş ülkelerin olduğu gibi bizim ülkemiz de çağdaş bir yönetimi hak etmektedir. Ben karar verdim herkes buna uysun mantığı sona ermelidir. Çağdaş yönetimin bir parçası olan konunun tüm taraflarının çözüm sürecine katılması ülkemizde de uygulanmalıdır. Biz AHEF olarak tüm bilgi birikimimiz ile enerjimiz ile bu sürece katkı vermeye hazırız. Gelin bu yamalı bohça mevzuatı hep beraber düzeltelim. Sorunlar halı altına süpürülerek çözülemez’ diye konuştu.
 

 12 Mayıs 2014, 23:43 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: