ÖSYM NİN 2008 NİSAN TIPTA UZMANLIK SINAVI İLE İLGİLİ DUYURUSU
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 10 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2008 Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı

Başvuru: 27 Şubat - 7 Mart 2008

Sınav: 12-13 Nisan 2008
 25 Şubat 2008, 00:49 
ADMiN

ÖSYM'nin 2008 Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilgili duyurusu:
http://osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF404F9755767D76FF4B1B1B4E040010B6


Alıntı:

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE!


Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Yükseköğretim Kanunu, ilgili yönetmelik ve protokol hükümleri çerçevesinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere alınacak adayların seçme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 12 - 13 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

1. Sınavın adı 2008 Nisan Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavıdır (TUS). Sınavın birinci basamağını teşkil eden Yabancı Dil Sınavı 12 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 09.30'da uygulanacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar ile 8 Nisan 2006, 9 Eylül 2006, 7 Nisan 2007 veya 15 Eylül 2007 tarihlerinde yapılan yabancı dil sınavlarından en az birinden başarılı olan adaylar 13 Nisan 2008 Pazar günü saat 13.30'da yapılacak olan Bilim Sınavına alınacaklardır.

2. 2008-TUS Nisan dönemine başvuru süresi 27 Şubat - 7 Mart 2008 tarihleri arasındadır. Sınava başvuru sırasında mezun olmak şarttır.

3. Bu sınava başvurma, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, 2008-TUS Nisan Dönemi Kılavuzu'nda (TUS Kılavuzu) yer almıştır. 2008-TUS Nisan Dönemine başvuracak adaylar, 2008-TUS Nisan Dönemi Kılavuzu ve Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını, 2,00 YTL karşılığında Tıp Fakültesi bulunan Üniversite Rektörlüklerinden (Başvuru Merkezleri ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilir), KKTC'de oturanlar ise Bedrettin Demirel Caddesi, No:101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden alacaklardır.

İlk kez 2008-TUS Nisan dönemine başvuracak adaylar, başvurularını Rektörlüklerde oluşturulacak olan başvuru merkezlerinden, 2007 yılında yapılan TUS sınavlarından herhangi birine başvurmuş olan adaylar ise başvurularını; bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

4. Tıp fakültesi mezunları ve sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen veya yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen dallarda uzmanlık eğitimi görmek isteyen veteriner ve eczacılık fakülteleri ile fen fakültesi ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümü mezunları ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 19. maddesine göre Sağlık Bakanlığı eğitim hastalerinde ve üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da 2008-TUS Nisan Dönemine başvurabilirler.


ÖSYM BAŞKANLIĞI

 25 Şubat 2008, 01:27 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: