DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 12 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!

Bilim Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları

Testin Adı

Soruların Seçilebileceği Alanlar

Testteki Yaklaşık Payı*

Temel Tıp Bilimleri
Testi - 1
(TTBT-1)

Anatomi

%10

Embriyoloji ve Histoloji

% 4

Fizyoloji

% 6

Tıbbi Biyokimya

%20

Tıbbi Mikrobiyoloji

%20

Tıbbi Patoloji

%20

Tıbbi Farmakoloji

%20

Temel Tıp Bilimleri
Testi-2
(TTBT-2)

Embriyoloji ve Histoloji

% 5

Fizyoloji

% 5

Tıbbi Biyokimya

%45

Tıbbi Mikrobiyoloji

%45

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)

Dahiliye Grubu (iç hastalıkları, psikiyatri, dermatoloji, hava ve uzay hekimliği, nükleer tıp, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, radyoloji, halk sağlığı, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, adli tıp, aile hekimliği, tıbbi genetik, kardiyoloji)

%30

Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

%30

Cerrahi Grubu (genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon, kulak-burun-boğaz hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları, üroloji)

%25

Kadın Hastalıkları ve Doğum

%15

* Bu tabloda gösterilen oranlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi burada yer almayan alanlardan da soru sorulabilir.Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
 26 Kasım 2006, 23:32 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: