HEKİMLER MUTSUZ VE SAHİPSİZ!
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Hekimler arasında yapılan bir ankete göre, genç hekimler mutlu değil. Hekimler arasında antidepresan kullanma oranı yüzde 18 olurken, hasta muayene eden bölümde çalışan hekimler laboratuvar bölümlerine göre daha mutsuz. Hekimlerin yüzde 72’ si, hekimlere yönelik faaliyet gösteren yeni bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor.Hekimlerin beşte birinin hekimlik pratiği sırasında ruhsal durumlarındaki değişiklikler sebebiyle profesyonel tıbbi destek aldığı, yüzde 18’ inin antidepresan kullandığı belirlendi.

Sosyal medya platformu www.asistanhekim.org internet sitesinde yapılan ankete bin 348 hekim katıldı, katılımcıların bin 304’ ü anketi eksiksiz olarak yanıtladı.

Anket sonuçlarına göre, genç hekimlerin mutlu olmadığı; çoğunun zamanda geriye gidebilseler hekimliği tekrar seçmeyecekleri belirlendi.

Katılanların yüzde 40’ ını kadınların, yüzde 60’ ını erkeklerin oluşturduğu ankete göre, hekimlerin yüzde 20’ si hekimlik pratiği sırasında ruhsal durumlarındaki değişiklikler sebebiyle profesyonel tıbbi destek alıyor.

Hekimlerin yüzde 18’ i antidepresan ilaç kullanıyor. Bu oran Türkiye ortalamasından yüksek bulunurken, epidemiyolojik verilerin herhangi bir yılda kadınların yüzde 13’ ünün, erkeklerin yüzde 8’ inin depresyonda olduğunu gösterdiği dile getirildi. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması’ nda 12 aylık depresif nöbet yaygınlığının ise kadınlarda yüzde 5, 4; erkeklerde yüzde 2, 3; tüm nüfusta yüzde 4 olarak verildiği kaydedildi.

Sadece üçte biri mutlu

Ankete göre hekimlerin yüzde 56’ sı mutsuz, yüzde 27’ si ise mutlu ya da mutsuz olduğunu bilmiyor. Kadın hekimler, erkek hekimlere göre daha fazla antidepresan ilaç kullanıyor ve daha fazla profesyonel tıbbi desteğe başvuruyor.

Kadın hekimler, erkek hekimlere göre biraz daha fazla mutsuz. Genç hekimler ise oldukça mutsuz. Yirmi dört-45 yaş arasındaki hekimlerde mutsuzluk oranı yüzde 58’ i geçiyor.

En çok genç hekimler antidepresan ilaç kullanıyor. Yirmi beş-35 yaş arasındaki hekimlerin yüzde 18’ i; 35-45 yaş aralığındaki hekimlerin ise yüzde 22’ si antidepresan ilaç alıyor. Hekimlik pratiği sırasında en çok genç hekimler ruhsal durumlarındaki değişiklikler sebebiyle tıbbi destek arayışına başvuruyor.

Kazandıkları parayla geçinebilen hekimler daha mutlu, geçinemeyenler ise daha mutsuz. Yaşlı hekimler arasında geçim sıkıntısı çekme oranı daha düşük seviyede bulunuyor. Ancak genç hekimlerin hemen hemen yarısı geçim sıkıntısı çekiyor.

Geçim sıkıntısı çekenler daha fazla antidepresan ilaç kullanıyor ve hekimlik pratiği sırasında ruhsal durumlarındaki değişiklikler sebebiyle tıbbi destek arayışına başvuruyor.

Hasta muayene eden bölümlerde çalışan doktorlar, laboratuvar bölümlerinde çalışan doktorlardan daha mutsuz.

Meslek örgütünü yeterli bulmuyorlar

Ankete katılanların yüzde 56’ sı sağlıkta şiddet haberlerini ilk olarak internet ve sosyal medya gruplarından öğreniyor. Şiddet haberleri, hekimlerin yüzde 92’ sinin hekimlik pratiğini olumsuz etkiliyor.

Meslek örgütünün şiddet olaylarındaki yaklaşımını yeterli bulmayanların oranı yüzde 74 olurken, Türk Tabipleri Birliğinin faaliyetlerini yetersiz bulanların oranı ise yüzde 82’ yi buluyor.

Hekimlerin yüzde 72’ si, hekimlere yönelik faaliyet gösteren yeni bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
Kaynak: Medimagazin.
 06 Kasım 2012, 02:28 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: