TUSTA YENİ YER İÇİN 15 EYLÜLE KADAR BAŞVURMAK GEREKİYOR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


2010 yılı Aralık ayında yapılan TUS Sonbahar Dönemi sınavında sorulan bir kısım soruların hatalı olduğu yargı kararı ile saptanmıştır. Bunun üzerine, adayların puanları ÖSYM tarafından yeniden hesaplanarak internet sitesinden şifreli kişisel girişle öğrenilebilir halde açıklanmıştır.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, yeni puanlama ile üst tercihlerinden birini kazananların 15 gün içinde başvurması halinde ilgili tercihe yerleştirileceği belirtilmiştir. Söz konusu başvuru süresinin ne zamandan başlayacağına ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak sonuçların 31 Ağustos 2012 tarihinde açıklandığı görülmektedir. Bu durumda, ilgililerin 15 Eylül 2012 tarihine kadar ÖSYM'ye başvurmaları gerekir.

Diğer yandan, söz konusu kusurlu idari işlemden etkilenen adaylarla ilgili ayrıntılı bilgilerin açıklanması için ÖSYM'ye gerekli başvuru tarafımızdan yapılmıştır. Bu başvuruya gelecek yanıt üzerine, kusurlu idari işlem sebebiyle hak kaybına uğrayan meslektaşlarımızın haklarının korunması için yapılabilecekler ayrıca açıklanacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Kaynak: Medimagazin.
 03 Eylül 2012, 17:59 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: