TIPTA UZMANLIK FENA KARIŞTI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 7 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2010’ da yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’ ndaki (TUS) bazı sorular iptal edildi; iki yıl sonra asistanların yeri ve bölümü değişti. Yeni puanlamaya göre Cerrahpaşa’ daki asistan Hacettepe’ ye yerleşti, KBB’ deki asistan kardiyolojiye geçti.KPSS’ de soruların sızdırıldığı iddiasıyla gündemde olan ÖSYM, şimdi de 2010’ da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’ ndaki (TUS) bazı soruların iptali sonrası değişen yerleştirmelerle tartışmanın odağında yer alıyor. Aralık 2010’ da gerçekleştirilen TUS sonrası yapılan yerleştirmeler, 2 yıl sonra Danıştay’ ın sınavdaki bazı soruların iptalini onaylamasıyla baştan aşağı değişti.

Böylece 2 yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ nde asistanlık yapan doktorun Hacettepe’ ye, Kulak Burun Boğaz (KBB) anabilim dalında ihtisas yapan doktorun da kardiyolojiye geçebilmesi gündeme geldi.

Ankara’ da dava açılmıştı

ÖSYM tarafından 12 Aralık 2010’ da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) soru kitapçıklarındaki bazı soruların hatalı olduğu öne sürülerek, bu soruların iptali talebiyle Ankara 15. İdare Mahkemesi’ ne dava açılmıştı.

Mahkeme, dava konusu işlemin ve uyuşmazlığa konu olan soruların iptaline karar vermişti. ÖSYM’ nin Danıştay’ a yaptığı temyiz başvurusunda ise sonuç değişmedi. Danıştay, İdare Mahkemesi’ nin kararını onadı. Bu onama sonrası ÖSYM, söz konusu soruları iptal ederek, önceki gün yeni bir sonuç açıklamak zorunda kaldı.

ÖSYM’ nin sonuç açıklama sayfasında da, “ 2010-TUS Sonbahar Dönemi Mahkeme Kararı ile Soru İptalleri Neticesinde Yeniden Yapılan Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları” ifadesi yer aldı.

KBB’ den kardiyolojiye

2 yıl önce kazandıkları üniversitelerde ve bölümlerde asistanlık yapmaya başlayan doktorlar ise yeni sonuçlarla başka üniversitelere ve bölümlere yerleştirildi. Örneğin, 2 yıl önce 12. Tercihini kazanan biri, yeni sonuçlara göre 4. Tercihine girebildi. Aynı şekilde, 2 yıl önce kulak burun boğaz (KBB) anabilim dalını kazanan bir doktor, yeni sonuçlara göre kardiyoloji bölümüne yerleşti.

ÖSYM ‘ Karar bozulursa yeni yerleştirme iptal olur’ dedi

ÖSYM, Danıştay’ ın kararının ardından 2010’ da TUS’ a giren ve tercih ettiği bir üniversitede asistan olmaya hak kazanan doktorlara, açıklama gönderdi. Açıklamada, ÖSYM’ nin Danıştay’ a “ karar düzeltme” için başvurduğu belirtilerek, Danıştay’ dan “ bozma kararı” çıkması halinde, yeni yapılan yerleştirmenin iptal edileceği kaydedildi. Doktordan yeni yerleştiği programda uzmanlık eğitimi isteyip istemediğini 15 gün içerisinde ÖSYM’ ye bildirmesi istenirken, başvuruda bulunmayanların hakkından vazgeçmiş sayılacağı belirtildi.

Öte yandan bazı doktorlar, ÖSYM ‘ nin gönderdiği açıklamaların bazılarında, “ Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’ nun kararları doğrultusunda idari işlemlerin istikrarı ve kazanılmış hak ilkeleri açısından daha önce yerleştirildiğiniz uzmanlık programı hakkınız korunmuştur” ve ÖSYM’ nin bazı kesimlere, 2 yerleştirme puanına göre de tercih hakkı tanıdığını iddia etti. ÖSYM yetkilileri ise yeni sonuçlara göre daha alt tercihlerine yerleştirilen doktorlara, mevcut programlarına devam edebilme hakkı tanındığını savundu.

Kaynak: Medimagazin.
 03 Eylül 2012, 00:42 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: