HEKİM, HASTA, SİGORTA ANLAŞACAK
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Uygulanan tedaviyle ilgili açılan davalarda uzun yıllar karara bağlanmayan tazminat talepleri, artık kısa sürede sonuçlandırılabilecek.


Sağlık Bakanlığı'nın kolaylaştırıcı bir görev üstleneceği, yargının yükünü hafifletmesi amaçlanan uygulamayla hekim, hasta ve sigorta yetkilisi bir uzlaşmacının katılımıyla anlaşma yolu arayacak.

Daha önce Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısını düzenleyen kanun hükmünde kararnamede yer verilen sağlıkta uzlaşma prosedürüyle ilgili çıkarılan yönetmelikle maddi ve manevi tazminat istemlerinin yargıya gitmeden çözüme kavuşturulmasının önü açıldı.

Uygulamanın detaylarıyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, getirilen yeni uygulamanın hedefinin, sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı uğranılan zararın yargıya gitmeden uzlaşma yoluyla halledilmesi olduğunu söyledi.

''TARAFLARIN TÜMÜNÜN ANLAŞMASI ŞART"
Uzlaşmanın olabilmesi için temel şartın hekim, hasta ve sigorta şirketinin aralarında anlaşması olduğunu ifade eden Şencan, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Yargının yükünün ağır olması, sağlık alanındaki tazminat davalarının kısa sürede karara bağlanmasını engelliyor. Davanın sürüncemede kalması nedeniyle hem hekim hem de hasta mağdur oluyor. Bazen taraflar anlaşsa bile yine karar gecikebiliyor. Dünyada artık anlaşmazlık konularının yargıya gitmeden uzlaşmacı tayiniyle sonuçlandırılması yaygın olarak uygulanıyor. Biz de bakanlık olarak burada kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğiz ve sekretarya görevi yürüteceğiz. Taraflar kararı kendileri verecek, bakanlık asla düzenleyici bir kurum olmayacak. Hekim, hasta ve sigorta şirketi aralarında anlaşırsa hukukçu bir uzlaşmacının katılımıyla tazminat talebi karara bağlanabilecek. Ancak bunun tarafların tümünün anlaşması ve sadece maddi tazminat talepli davalar için söz konusu olabileceği unutulmamalı. ''

''ZAMAN AŞIMI İŞLEMEYECEK"
Uzlaşma arayışı prosedürü devam ettiği sürece zaman aşımının işlemeyeceğini anlatan Şencan, ''Bizim sürecin her aşamasından haberimiz olacak. Anlaşma olduğu takdirde de zararı sigorta ödeyecek'' dedi.

Şencan, sağlık kurumundan kaynaklanan hatalarla ilgili tazminat istemlerini kapsamayan uygulamanın, kamu, üniversite, özel ayrımı olmaksızın, sağlık hizmeti kaynaklı tazminat talep edilen tüm hekimleri kapsayacağını belirtti.

Hekimlere daha önce mali sorumluluk sigortası zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Şencan, ''Tıpta 'malpraktis' dediğimiz, hekimlerin mesleki sorumluluklarıyla ilgili sigorta yaptırması gerekiyor. Bu sigorta, hekimlerimizi mali yükümlülükten kurtarıyor. Mesleki uygulamalardan kaynaklanan tazminat isteminde zararı hekimin sigortası karşılamış olacak'' diye konuştu.

Sistemin tarafların mağduriyetini önlemesi açısından büyük yararlar getireceğini belirten Şencan, ''Bu aynı zamanda hekimlerimizi ceza davalarından da koruyacak'' vurgusunu yaptı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK
Sağlık uygulamasıyla ilgili tazminat talebinde, taraflardan biri dava açma süresi içerisinde genel müdürlüğe uzlaşma için başvuruda bulunabilecek. Uzlaştırma başvurusu dava açıldıktan sonra da yapılabilecek.

Genel Müdürlük, uzlaşma davetini tarafların tümüne bildirecek. Taraflar da uzlaşma yoluna gidip gitmeme konusundaki iradeleriyle ilgili genel müdürlüğe yanıt verecek.

Tebliğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak cevap verilmez ise uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılacak.

Tarafların tümünün uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde genel müdürlük bir uzlaştırıcı seçilmesini talep edecek. Yirmi gün içerisinde uzlaştırıcı seçilmezse uzlaşma süreci sona erecek.

Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecini göreve başladığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde sonuçlandıracak. Bu süre, bilirkişi görüşleri alınamadığı hallerde tarafların yazılı olarak karşılıklı kabulü ile altı aya kadar uzatılabilecek.

Tarafları en geç üç gün içerisinde ilk görüşmeye davet edecek uzlaştırıcı, istek ve uyuşmazlığın zamanında çözümlenmesi için usul ve esasları göz önüne alarak uzlaşma sürecini yürütecek, tarafların menfaatlerini dengeleyecek şekilde anlaşma zemininin bulunması yönünde çaba sarf ederek uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaya çalışacak.

Tarafları, konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirecek, uzlaşma sürecini yönetecek uzlaştırıcı, taraflara sadece çözüm önerilerinde bulunabilecek, çözüm önerileri üzerinde anlaşmaya varmaları için zorlayamayacak ve uyuşmazlık konusuna ilişkin herhangi bir karar veremeyecek.

Uzlaştırıcı, uzlaşma sürecinde zarar verdiği iddia olunan tarafın, mesleki kusuru bulunduğunu kabul etmemesi halinde, mesleki kusurun bulunup bulunmadığı hususunda Yüksek Sağlık Şurası'nın belirlediği bilirkişi veya bilirkişilerin görüşüne başvuracak.

Tarafların, tazminat miktarında anlaşmaya varamaması halinde uzlaştırıcı zarara ilişkin maddi ve manevi tazminat miktarının hesaplanması için adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek listelerde yer alan bilirkişilerin görüşüne başvurabilecek.

Tarafların anlaşmaya varması, taraflardan birinin uzlaşma süreci devam ederken karşı tarafa veya uzlaştırıcıya, uzlaşmadan vazgeçtiğini bildirmesi, taraflarla görüşüldükten sonra uzlaştırıcının, uzlaşma için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğu kanaatine varması halinde uzlaşma süreci sona erecek.

Kaynak: Medimagazin

 25 Ağustos 2012, 11:26 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: