EVDEN HASTANEYE 30 DAKİKA ŞARTI DANIŞTAYDA
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Sağlık Bakanlığı’ nın sağlık çalışanlarına görev yaptığı yerde ikamet zorunluluğu getiren ve 30 dakikada evden hastaneye gitmesini düzenleyen genelgenin iptali için Danıştay’ a dava açıldı.

Ayrıca davada sağlık çalışanlarına ikamet zorunluluğu getiren 663 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedeki yasal düzenlemenin de Anayasa Mahkemesinde iptal için talepte bulunuldu.

Türk Sağlık-Sen’ in açtığı Dava dilekçesinde genelgenin temel hak ve hürriyetleri engellediği ve bu sebepten Anayasa’ nın temel ilkelerine aykırılık taşıdığı belirtildi.

Ayrıca çalışanlara 30 dakikada işyerinde olma şartı getirilmesinin çalışma barışını bozacağı ve idarenin çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşturacağına dikkat çekildi. Çalışanların mağduriyetine yol açacak olan söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istendi.

İnsan Hakkı İhlali

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ” İkamet mecburiyeti getiren söz konusu düzenleme anlamsızdır. İmkânı olan herhangi bir zarureti olmayan çalışanlar zaten çalıştığı yere yakın yerden ev tutar ama çalışanların aile hayatlarına bile müdahale ederek 30 dakikada hastane olacak şekilde ikamet edin demek her şeyden önce bir insana hakkı ihlalidir.” dedi.

İstanbul’ da Hastane Bitişiğinde mi Otursunlar ?

Ayrıca bu kurala uymayanlarının cezalandırılmasını düzenlemek de kabul edilemezdir. İdareler çalışma hayatının dışına çıkarak ev yaşamını da düzenlemeye kalkmalılar. Örneğin çalışanların İstanbul’ da bu kurala uymak için hastanenin bitişiğinde ev tutmaları gerekiyor. Kamu çalışanlarına görev yaptığı yerde ikamet zorunluluğunun kaldırıldığı bir dönemde sağlık çalışanlarına bu yasağın yeniden getirilmesi ve 30 dakikada işyerinde olma gibi bir şart getirilmesi adaletsizliktir. Umarız bu haksızlık hukuktan geri döner” dedi.

Kaynak: NTV, http://www.medihaber.net/2012/08/06/evden-hastaneye-30-dakika-sarti-danistaylik/ .
 07 Ağustos 2012, 21:16 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: