TAM GÜN İPTAL AMA FORMALİTEDEN
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Anayasa Mahkemesi'nden 'Tam Gün' uygulamasına 'formalite' iptal... Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, GATA gibi kurumlarda çalışan hekimler, 6 ay sonra doktorlar için yeni bir düzenleme yapılmazsa, muayenehane açabilecek.Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 sayılı KHK'nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini 'Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden' iptal etti. Ancak bu kararın yürürlüğe girmesini Resmi Gazete'de yayınlanacağı tarihten itibaren 6 ay sonraya erteledi. Böylece Hükümet'e yeni düzenleme için süre tanınmış oldu. Yeni yasama düzeninde başka bir düzenleme Meclis'te yapılmazsa 'iptal' kararı o zaman anlam kazanacak ve 'Tam Gün' uygulaması bitecek

Yüksek Mahkeme'nin 'iptal' kararının gerekçesini, söz konusu düzenlemenin Adalet Bakanlığı'na ilişkin KHK'ye yapılması oluşturdu.

Mahkeme, 'doktora muayenehane yasağı getiren düzenlemenin Adalet Bakanlığı'na ilişkin KHK ile yapılması Yetki Kanunu yönünden Anayasa'ya aykırıdır' dedi.

'HÜKÜMET YETKİSİNİ AŞTI'
Yüksek Mahkeme'nin 'iptal' kararının, 'Hükümet'e KHK çıkarma yetkisi veren kanunun aşılması' gerekçesine dayanması ve yürürlük için 6 aylık süre tanınması, 'tam gün' düzenlemesinin yeni bir yasa ile getirilemesi yolunu açtı.
CHP, 'Tam Gün' uygulamasına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 650 sayılı 'Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.


Hekimler çok kırıldı, düzeltilmeli

TAM gün yasası sürecinde TTB'nin Başkanlık görevini yürüten Dr. Eriş Bilaloğlu da hekimlerin hastaları için en iyi koşul ve ortamda hizmet verme kaygısı taşıdığını söyledi. Bilaloğlu, 'Bundan sonraki süreçte hükümetin değerlendirmeyi TTB başta olmak üzere taraflarla oturup yapması gerekiyor. Çünkü hekimler duygusal olarak çok kırıldılar' diye konuştu.

- Okay Erözgün (Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı): Bu kararın ardından Sağlık Bakanlığı hekim dışı personeli de ekonomik açıdan rahatlatacak yeni bir düzenleme yapmalı.

- Ziynet Özçelik (TTB Hukuk Bürosu Avukatı): Anayasa Mahkemesi bir usulü işlem sebebiyle bu kararı vermiş. İçerik denetimi yapmamış. KHK ile düzenlenemez diyor. Dolayısıyla önümüzdeki yasama döneminde yeni bir yasa çıkarabilirler.

Kaynak: Akşam, Medimagazin
 19 Temmuz 2012, 18:19 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: