45. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEBLİGAT SONUÇLARI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
1. 45. Dönem devlet hizmet yükümlülüğü mazeret ve genel kurası 21 Haziran 2012 tarihinde noter tarafından gerçekleştirilmiştir.
2. Kura sonucu yerleştirilenlerin atama işlemleri tamamlanmış olup, sonuçlar genel müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.
3. Bu ilan 13 Temmuz 2012 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.
4. Ataması yapılanlar kendisine posta yolu ile herhangi bir evrak gelmesini beklemeyeceklerdir.
5. Bakanlığımız personeli olup ataması yapılanlar; 13 temmuz 2012 tarihinden itibaren 657 sayılı DMK’nın 62. Maddesinde belirtilen süreler (*) içerisinde ayrılışlarını yaparak, yeni görev yerlerine başlayacaklardır.
6. Ataması yapılan diğer personel ise 13 temmuz 2012 tarihinden itibaren 657 sayılı DMK’nın 62. Maddesinde belirtilen süreler (*) içerisinde yerleştikleri birime başvurarak göreve başlayış işlemleri yapılacaktır.
(*) Madde 62- (değişik: 23. 12. 1972- Khk 2/1 md. ) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre bakanlar kurulu kararı ile kısaltılabilir.

Uzman Tabip
http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/45_Dhy/45_Dhy_Uzman_Tebligat_List.xls

Pratisyen Tabip
http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/45_Dhy/45_Dhy_Tabip_Tebligat_List.xls
 13 Temmuz 2012, 18:54 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: