İNTÖRN HEKİMLERE ASGARİ ÜCRET
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Torba Kanunun Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında yeni bir madde eklenmesi önergesi Mecliste kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen tıp fakültesi intörn öğrencilerine, öğretim üyelerinin koordinasyonu altında yaptıkları işler için asgari ücret verilecek. Ayrıca intörlük süresi emeklilikten de sayılacak. İntörn ücretleri tıp fakültelerinin bütçelerinden karşılanacak.

Kanun, meclisteki yasalaşma süreci tamamlandıktan sonra, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.
 29 Haziran 2012, 01:49 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: