AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarından artık damga vergisi alınmayacak.15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarından alınan damga vergisi uygulamasına son verildi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Yapılan bu değişiklikle Aile Hekimlerimiz sözleşme dönemi boyunca yaklaşık 1.700 TL ve Aile Sağlığı Elemanlarımız ise yaklaşık 600 TL kazanç sağlamış olacaklardır." denildi.

http://www.medimagazin.com.tr/hekim/aile-hekimligi/tr-aile-hekimlerinden-alinan-damga-vergisi-kaldirildi-2-21-44310.html
 15 Haziran 2012, 22:43 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: