2012 NİSAN TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 7 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
DUYURU (18 Mayıs 2012)

2012-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2012-TUS) İlkbahar Dönemi :
Sınav Sonuçlarının Açıklanması

22 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2012-TUS İlkbahar Dönemi Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları 18 Mayıs 2012 günü saat 17.30’dan itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Adayların sorulara verdikleri cevapların analizi olan madde analizi sonuçları ile sınav sonrası sorulara itirazlar sonucunda sorular ilgili Bilim Heyetleri tarafından incelenmiş ve Bilim Heyetlerinin görüşleri doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2012-TUS İlkbahar Dönemi Temel Tıp Bilimleri Testi-1’nin (TTBT-1) temel soru kitapçığında yer alan 76. sorunun doğru cevap seçeneğinin c seçeneği olduğuna ve bu testte yer alan 47., 69. ve 73. soru ile Klinik Tıp Bilimleri Testinin (KTBT) temel soru kitapçığında yer alan 45., 50. ve 109. sorunun iptal edilmesine ve ilgili testte cevabı bulunan tüm adayların bu sorulara doğru cevap verdikleri kabul edilerek değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçları: http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=1191

2012-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60016/h/2012-tus-ilkbahar-donemi-sayisalbilgiler.pdf

http://www.osym.gov.tr/belge/1-13458/2012-tus-sinav-sonuclarinin-aciklanmasi-18052012.html
 18 Mayıs 2012, 19:51 
ADMiN
47. Gliseroneogenez aşağıdakilerin hangisinde en aktiftir?
A) Yağ dokusu B) Kalp dokusu C)Kas dokusu D) Beyin E) Karaciğer

İPTAL

69. Aşağıdaki viruslardan hangisinde hayvanlardan insanlara bulaşma görülmez?
A) Alfaviruslar
B) Paramiksoviruslar
C) Arena viruslar
D) Rabdoviruslar
E) Flaviviruslar

İPTAL

73. İnsanın karaciğer, akciğer ve beyin gibi organlarında içi su dolu kesecikler oluşturan parazit ve kesin konağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Parazit -Kesin Konağı
A) Trypanosoma -Reduvid
B) Babesia divergens -Hymenolepis nana
C) Taenia -Sığır
D) Babesia -Kene
E) Trichinella -Domuz

İPTAL

76. Aşağıdaki hücrelerden hangisi, sınıf I MHC yüzey proteinlerine bağlanarak immün yanıta neden olur?
A) Yardımcı T hücreleri
B) Makrofajlar
C) Sitotoksik T hücreleri
D) Doğal öldürücü hücreler
E) B hücreleri

Cevap C olarak değişti.45. Sağ gözünde kızarıklık ve ateş nedeni ile getirilen 6 aylık erkek bebeğin, yapılan fizik muayenesinde anterior üveit saptanıyor.
Bu bebekte ayırıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?

A) Adenovirus enfeksiyonu
B) Kawasaki hastalığı
C) Juvenil idyopatik artrit
D) Sarkoidoz
E) İnflamatuvar bağırsak hastalığı

İPTAL

50. Aşağıdaki maternal aktif enfeksiyonların hangisinde etken mikroorganizma, anne sütüne geçebilmesine rağmen emzirme ile yenidoğanda hastalığa neden olmaz?
A) Mikobakterium tüberkülozis enfeksiyonu
B) Grup B streptokok enfeksiyonu
C) HIV enfeksiyonu
D) Sitomegalovirus enfeksiyonu
E) HTLV-1 enfeksiyonu

İPTAL

109.Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?
A) Subserozal
B) Pedinküle subserozal
C) İntramural
D) Servikal
E) Tip 0 submukozal

İPTAL
 19 Mayıs 2012, 17:20 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: