UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİNDE SON KARAR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Danıştay, uzmanlık eğitim sürelerinde yapılan değişikliklerin yürütmesini durdurunca, uzmanlık eğitimine değişiklikten önce başlayan asistanlar için seçenek doğdu. Uzmanlık eğitim sürelerinin değiştirildiği 26 Nisan 2011 tarihinden önce uzmanlık eğitimine başlayanlar, talepleri halinde eski mevzuatta belirlenen sürelere göre eğitimlerini tamamlayabilecekler.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda, tıpta uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin 1219 sayılı Kanun’un ek 14’üncü maddesiyle düzenlendiği anımsatılarak, “Bu düzenlemenin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan ve uzmanlık eğitimi verilen kurum ve kuruluşlara gönderilen Uzmanlık eğitimi süreleri, rotasyonlar ve tez konulu 26 Mayıs 2011 tarih ve 7507 sayılı yazımızın a fıkrasında belirlenen ‘Uzmanlık eğitimleri devam etmekte olan tüm uzmanlık öğrencileri, 1219 sayılı Kanun’a ek 14’üncü maddeyle eklenen Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayı çizelgelerdeki sürelere göre uzmanlık eğitimlerini tamamlayacaktır’ şeklinde düzenlemenin yürütülmesi Danıştay 8. Dairesinin 16 Aralık 2011 tarihli 2011/6918 Esas sayılı ve 16 Aralık 2011 tarihli ve 2011/6917 Esas sayılı kararları ile durdurulmuştur” denildi.

Yazıda, yargı kararları gereği 1219 sayılı Kanun’un Ek 14’üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce uzmanlık eğitimine başlamış olanların, talepleri halinde uzmanlık eğitimlerini, eğime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuatta belirlenmiş sürelere göre tamamlayacakları kaydedildi.

http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-uzmanlik-egitimi-suresinde-son-karar-1-11-41686.html
 12 Mart 2012, 20:32 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: