DOKTORA KESİNTİSİZ NÖBET
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Danıştay, çalıştığı hastanede branşında tek olan yaklaşık 10 bin hekimin yılın 365 günü de acil durumda işe çağrılabilmesinin önünü açan karara imza attı. Söz konusu hekimler her an hizmete hazır 'icap nöbetçisi' olabilecek.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, çalıştığı hastanede branşında tek olan yaklaşık 10 bin hekimi üzecek karar... Hekimler, icap nöbet ücreti alacak olsalar da yılın bütün günleri mesai saatlerinin dışında çağrıldıkları her an sağlık hizmeti sunabilir olacak. İşte adım adım o süreç:

- Sağlık Bakanlığı 2009'da yataklı sağlık kuruluşlarınca acil servis hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tebliğ yayımladı. 12. madde branşında tek olan hekimlere de icap nöbeti tutturulmasını düzenliyordu. Çalıştığı kamu hastanesinde branşında tek olan bir hekim, aylık icap nöbeti listesine dahil edilmesi üzerine, yargıya başvurdu.

- Danıştay 12. Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'ne göre tek hekime icap nöbeti tutturulamayacağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

- Bakanlığın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kararı kaldırdı ve tebliğin yataklı sağlık kurumlarında branşında tek olan hekimleri kasten 'bunlar için ihtiyaç halinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur' ibaresini hukuka uygun buldu.

- Bakanlık 2 Şubat tarihli genel yazısı ile 'Tebliğ ve söz konusu karar gereğince; branşında tek olan uzman tabiplerin acil ihtiyaç halinde sağlık tesisine davet edilebileceklerini, davete icabet etmeleri gerektiğini' belirtti. Bu durumda olan uzman tabipler için ilgili mevzuat çerçevesinde icap nöbet listesi düzenlenebileceği, kendilerine bu listelere göre icap nöbet ücreti ödenebileceğini' duyuruldu.

10 BİN HEKİMİ ETKİLİYOR
Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumlarında branşında tek olan uzman hekim sayısı 5 bin 896. Özel hastanelerle birlikte sayının 10 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Kararla birlikte bu durumdaki hekimlerin, yılın tüm günleri mesai saatlerinin dışında çağrıldığında gidebilecek biçimde, geceleri icap nöbetçisi olmaları; hafta sonu ve bayram tatillerinde de bulundukları yeri bildirmekle, çağrıldıklarında gidebilecekleri yerde bulunmakla yükümlü tutan icap nöbetçisi olmaları bekleniyor.

TTB: HUKUKA AYKIRI
Türk Tabipleri Birliği uygulamanın hukuka aykırılığını yargıçlara anlatmaya hazırlanıyor. Bu durumun uluslararası sözleşmeleri ihlal eden boyutu da olduğunu düşünen TTB, uluslararası başvuru yollarının kullanılması için gerekli hazırlıkları yapma kararı da aldı.

http://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-doktora-kesintisiz-7x52-nobet-yolu-2-12-41648.html
 11 Mart 2012, 22:48 
drerdal
Yuh ya
 12 Mart 2012, 03:25 
pronefroz
Bu dalların asistan sayıları arttırılsa daha mantıklı olur. Kafayı çalıştıramıyorlar.
 16 Haziran 2012, 22:26 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: