AİLE HEKİMİNE ACİL NÖBETİ YOK
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Malatya Aile Hekimleri Derneği, aile hekimlerine acil nöbeti tutturulması üzerine valiliğe açtığı davayı kazandı.

Yargı, aile hekimlerinin hastane acil servislerinde nöbet tutamayacağına hükmetti. Malatya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ünal İlhan tarafından Malatya Valiliğine açılan davada mahkeme, yasal mevzuata göre entegre sağlık hizmeti sunan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine nöbet tutturulmamasının esas olduğunu, aile hekimi ve aile sağlığı elamanlarının yalnızca deprem, sel, yangın gibi olağanüstü durum ve hallerde çalışma saatlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabileceğinin mümkün olduğunu kaydetti.

Malatya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ünal İlhan açtığı davada, hekim yetersizliğinden dolayı acil sağlık hizmetlerinin aksaklığa sebebiyet verilmeden devam ettirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde acil hekimi, toplum sağlığı hekimi ve aile hekimlerinden oluşturulacak personel havuzu ile mevcut hizmetlerin devam ettirilmesine yönelik Malatya Valiliğinin 8 Mart 2011 tarihli işleminin ve aile hekimlerine nöbet tutturulmasının mevzuata aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istedi.

Malatya Valiliği tarafından mahkemeye sunulan savunmada, il merkezinde 134 aile hekimi bulunduğu, ihtiyaç duyulmadığı için il merkezinde aile hekimlerine nöbet tutturulmadığı, ihtiyaç duyulan yerlerde ihtiyaç duyulan sürece aile hekimlerine nöbet tutturulduğu, sağlık hizmetlerinin aksaklığa yer vermeden her yerde eşit bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak dava konusu işlemin tesis edilebildiği ifade edildi.

Davayı görüşen Malatya İdare Mahkemesi, Malatya Valiliğinin dava konusu işleminin aile hekimlerine ilişkin kısmının iptaline karar verdi. Kararda şunlar kaydedildi:

“Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine nöbet tutturulmamasının esas olup, aile hekimi ve aile sağlığı elamanlarının yalnızca yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durum ve hallerde çalışma saatlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilmeleri mümkündür. Kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan ve farklı bir statüye bağlı olarak çalışan aile hekimlerinin görev tanımlarında, yerel sağlık birimlerinde ihtiyaç duyulan hallerde sağlık hizmetlerini yürütmelerine yönelik bir hükme mevzuatta yer verilmediği gibi, idareye de bu yönde bir düzenleme yapma yetkisi tanınmadığı açık olduğundan, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde acile hekimlerinin de dahil edildiği personel havuzundan karşılanmasına yönelik dava konusu işlemin aile hekimlerine ilişkin kısmında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Kaynak: http://www.medimagazin.com.tr/hekim/aile-hekimligi/tr-aile-hekimine-acil-nobeti-yok-2-21-41039.html
 14 Şubat 2012, 18:34 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: