Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.393 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Konusu belirlenmemiş Mikrobiyoloji soruları
Bu derste toplam 3.882 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.425 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.564 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
Aktif Metabolit
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut Faz Proteinleri
Alkaptonüri
Alkolik Siroz
Alma Ata
Anestezik Uzun
Antidepresan
Antiepileptik
Antihipertansif
Antineoplastik
Apgar
Aprotinin
Blastomyces
Bulbus
Candida
Caterpillar hücreleri
Cerrahi
Conn
Cushing
Çalışmalar
Diazoksit
Down
Endometriozis
Facialis
Farmakokinetik
Feokromasitoma
Fetal Dolaşım
Flurazepam
Genel Anestezik
Göğüs
Hematom
Hidralazin
HİPERPARATİROİDİ
Hiperparatiroidizm
Hipnosedatif
Hipofiz
İndometazin
İnguinal Herni
İnhibin
İnterlökin
Kalp Kası
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kaposi
Karaciğer
Kistik Higroma
Kohort
Kokain
Komşuluk
Larinks
Leiomyom
Lig İnguinale
Liposarkom
Lityum
Lokal anestezik
Medroksi
Megakaryosit
Menenjit
MİKROSKOPİK PAN
Mikrozomal İnhibe
Multiple Myelom
Murphy
Myalji
Najjar
Narkotik
Nöroleptik
Opioid
Ötiroid
Özefagus
Pankreas
Parasetamol
Plastik Cerrahi
Pons
Porta Hepatis
Prion
Rickets
Rikets
Riketsia
Rubrospinalis
Salisilat
Schistosoma haematobium
Sertoli
Sferosit
Siklooksijenaz
Sindirim
Skolyoz
Spongioform
Staphylococcus
Sülfonilüre
Talesemi
Temporale
Timus
Tiroit
Trinükleotid
Üriner Sistem
Vitamin
VLDL
WEGENER
Zoster
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim