Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.370 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Konusu belirlenmemiş Mikrobiyoloji soruları
Bu derste toplam 3.864 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Konusu belirlenmemiş Dahiliye soruları
Bu derste toplam 1.412 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.539 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
1. Kafa Çifti
3 Yaşında Erkek Çocuk
Aktif Metabolit
Akut Miyokard İnfarktüsü
Alkolik Siroz
Anemi
Anestezik Uzun
Antidepresan
Antihipertansif
Apgar
Aprotinin
Band
Bloom sendromu
Brown tumor
Bulbus
Candida
Caterpillar hücreleri
Cerrahi
Conn
Çölyak
Diazoksit
Down
Elektroforez
Endometriozis
Endometrium
Facialis
Farmakokinetik
Fascia Transversalis
Febril Nötropeni
Feokromasitoma
Fetal Dolaşım
Flurazepam
Fosfolamban
Glikoforin
Göğüs
Halk Sağlığı
Hidralazin
HİPERPARATİROİDİ
Hiperparatiroidizm
Hipofiz
İndometazin
İnguinal Herni
İnhibin
Kalp Kası
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kaposi
Karaciğer
Kas
Kemik Dokusu
Kistik Higroma
Komşuluk
Larinks
Larynx
Leiomyom
Lig İnguinale
Liposarkom
Mediastinum
Medroksi
Megakaryosit
Menenjit
Mikrozomal İnhibe
Multiple Myelom
Murphy
Myalji
Myastenia Gravis
Najjar
Nervus Olfactorius
Nöroleptik
Nötrofil
Nsaii
Özefagus
Pankreas
Pıhtı
Plastik Cerrahi
Pons
Porta Hepatis
Preeklampsi
Prion
Rikets
Rubrospinalis
Russell silver
Salisilat
Schistosoma haematobium
Serebellum
Sertoli
Sferosit
Siklooksijenaz
Sindirim
Skolyoz
Spektrin
Temporale
Tiroit
Trachea
Trinükleotid
Üriner Sistem
Üst ekstremite
Vitamin
Vivax
Zoster
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim