Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.392 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Bu derste toplam 3.910 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.438 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.582 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
Adenomatöz Polipoz
Akromegali
Aktinomiçes
Akut Böbrek Yetmezliği
Alkaptonüri
Alkolik Siroz
A lumbricoides
Antibiyotik
Antidepresan
Antiepileptik
Antineoplastik
Antiviral
Apgar
Aprotinin
Astım
Bartter
Benedict
Blastomyces
Bulbus
Candida
Cerrahi
Conn
Cushing
Çalışmalar
Dezenfektan
Down
Endometriozis
Fetal Dolaşım
GABA
Genel Anestezik
Gitelman
Göğüs
Halk Sağlığı Aşı
Henoch Schönlein
Hidralazin
HİPERPARATİROİDİ
Hiperparatiroidizm
Hipnosedatif
Hipofiz
İndometazin
İnguinal Herni
İnhibin
İnterlökin
Kalp Kası
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kaposi
Karaciğer
Kernikterus
Kistik Higroma
Kohort
Kokain
Komşuluk
Larinks
Lig İnguinale
Limbik
Lityum
Lokal anestezik
Medroksi
Medullar Longitudinal
Megakaryosit
Metabolik Asidoz
Mikrozomal İnhibe
Mitokondri
Multiple Myelom
Murphy
Myalji
Najjar
Narkotik
Nöroleptik
Opioid
Ötiroid
Özefagus
Pankreas
Pleksuslar
Plexus pharyngeus
Pons
Porta Hepatis
Prion
REM
Romatika
Salisilat
Sarkoidoz
Schistosoma haematobium
Schoenlein
Serebellum
Sertoli
Skolyoz
Sterilizasyon
Şarbon
Telencephalon
Temporale
Timus
Trinükleotid
Uyku
Üriner Sistem
Vitamin
WEGENER
Zellweger
Zoster
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim