Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.392 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Konusu belirlenmemiş Mikrobiyoloji soruları
Bu derste toplam 3.882 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.425 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.564 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
3 Yaşında Erkek Çocuk
Akromegali
Akut Böbrek Yetmezliği
Alkaptonüri
Alkolik Siroz
Antidepresan
Antineoplastik
Apgar
Aprotinin
Asetil Sistein
Asetilsistein
Biyokimya
Biyokimya Soru
Bulbus
Candida
Caterpillar hücreleri
Cerrahi
Conn
Çalışmalar
Down
Dubin
Ekstraselüler
Endometriozis
Esmolol
Feokromasitoma
Fetal Dolaşım
Finasterid
Fluma
Flurazepam
GOOD PASTURE
Göğüs
Halk Sağlığı
Hidralazin
Hiperkalsemi Yapmaz
HİPERPARATİROİDİ
Hiperparatiroidizm
Hipofiz
İndometazin
İnguinal Herni
İnhibin
İntraselüler
İntraselüler sıvı
Kafein
Kalp Kası
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kaposi
Karaciğer
Kas
Kistik Higroma
Klomifen
Kohort
Komşuluk
Larinks
Levotiroksin
Lig İnguinale
Mediastinum
Medroksi
Megakaryosit
Menenjit
Metastatik Kalsifikasyon
Mikrozomal İnhibe
Multiple Myelom
Murphy
Muskarinik
Myalji
Myastenia Gravis
Najjar
Nalokson
Nimodipin
Nöroleptik
Özefagus
Pankreas
Pons
Porfirin
Porta Hepatis
Prediktif
Proteazom
Reteplaz
Rubrospinalis
Salisilat
Schistosoma haematobium
Sertoli
Sferosit
Siklooksijenaz
Sindirim
Sintigrafi
Skolyoz
Sülfonilüre
Temporale
Tiklodipin
Tiroit
Trachea
Trinükleotid
Üriner Sistem
Vitamin
Vitellin
WEGENER
Zehir
Zoster
  Anasayfa   Bilgi Yarışması   Deneme Sınavı   Çalışma Soruları   Forum   Dosyalar   Linkler   Anketler   Etkinlikler   Özel Mesajlar   Sözlük  
  Üyeler   Yöneticiler   Favori Sorular   Soru Ekle   Soru Sınıfla   Tüm Sorular   Günün Sorusu  
  Üye Ol   Üye Girişi Yap   Üye Çıkışı Yap   Üyelik Ayarları  Banka 
  Destek  Site Haritası   Site İçi Arama   İletişim