Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.395 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Bu derste toplam 3.916 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.438 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.590 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
5q
Absiksimab
Adenomatöz Polipoz
Ağız
Aksiyon Potansiyeli
Akut Böbrek Yetmezliği
Albright
Alkaptonüri
Alkol
Antiepileptik
Antiviral
Aprotinin
Apt Test
Asparaginaz
Astım
Aşılar
Berger
Bernard
Blastomyces
Brca
Bulbus
Candida
Conn
Cushing
Damar
Dezenfektan
Dietilstil
Eculizumab
Elevasyon
Endometriozis
Eptifibatid
Evans Sendromu
Ewing Sarkom
Fabry
Gebe Takip
Glukokortikoidler
Göğüs
Halk Sağlığı
Hekzokinaz
HİPERPARATİROİDİ
Hiperparatiroidizm
Hipnosedatif
Hipofiz
İnfliksimab
İnterlökin
Kalp Kası
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kanser
Kaposi
Karaciğer
Kayser
Kemikler
Kernikterus
KLL
Kohort
Kokain
Komşuluk
Lig İnguinale
Liken Planus
Lityum
Mandibula
Marfan
Medroksi
Metabolik Asidoz
Miyoklonik Epilepsi
Mody
Multiple Myelom
Myalji
Nöroleptik
Opioid
Osteoporoz
Osteosarkom
Over Tümör
Peutz
Peutz-Jeghers
Plasmodium
Plazmid
Pnömoni
Poland
Pompe
Pons
Porta Hepatis
Preterm
Prostat kanseri
Psöriatik
Radyoterapi
Reye sendromu
Romatika
Sertoli
Servisit
Skleroderma
Still
Temporal Arterit
Testis Tümörleri
Timus
Trastuzumab
Tümör Lizis
WEGENER
WEST