Önce TUS - ÇALIŞMA SORULARI
Bu derste toplam 2.395 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Bakteriler
Genel Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Mantarlar
Parazitler
Virüsler
Bu derste toplam 3.915 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Endokrinoloji
Gastroenteroloji
Göğüs Hastalıkları
Hematoloji ve Onkoloji
İnfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Nefroloji
Romatoloji ve İmmünoloji
Bu derste toplam 1.438 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Aile Planlaması
Genel Jinekoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kadın Genital Sistemi
Obstetrik
Reprodüktif Endokrinoloji
Konusu belirlenmemiş Kadın Doğum soruları
Bu derste toplam 1.590 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Anestezi Ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Dermatoloji
FTR
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp Damar Cerrahisi
KBB
Nöroloji ve Nöroşirürji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Üroloji
Bu derste toplam 198 soru mevcuttur. Çalışma sorularını çözmek istediğiniz konuyu aşağıdaki listeden seçiniz:
Konusu belirlenmemiş İngilizce soruları
Ara-Bul
Aranan Kelime:
Aranan Bölüm:
Soru metni
Şıklar
Açıklama
Ekleyen üyenin adı
Kategori:
Tüm Kategoriler
Değiştir
Etiket:
Tüm Etiketler
Değiştir
5q
5q Delesyonu
Absiksimab
Ağız
Aksiyon Potansiyeli Süresi
Akut Böbrek Yetmezliği
Albright
Alkaptonüri
Alkol
Antiepileptik
Antiviral
Aprotinin
Apt Test
Asparaginaz
Astım
Aşılar
Atipik Vertebralar
Berger
Bernard
Blastomyces
Candida
Conn
Cushing
Çiçek
Damar
Diazoksit
Dietilstil
Elevasyon
Endometriozis
Eptifibatid
Evans Sendromu
Fabry
Gebe Takip
Glukokortikoidler
Göğüs
Hekzokinaz
HİPERPARATİROİDİ
Hiperparatiroidizm
Hipnosedatif
Hipofiz
İnguinal Herni
İnterlökin
Kalp Kası
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kaposi
Karaciğer
Kayser
KLL
Kohort
Kokain
Komşuluk
Ligamentum Nuchae
Lig İnguinale
Liken Planus
Lindau
Lityum
Malleolus Medialis
Marfan
Marshall
Medroksi
Megakaryosit
Metabolik Asidoz
Miyoklonik Epilepsi
Mody
Multiple Myelom
Nöroleptik
Oligohidro
Oligohidroamnios
Opioid
Osteoporoz
Osteosarkom
Over Tümör
Peutz
Plasmodium
Plazmid
Poland
Pons
Porta Hepatis
Prazikuantel
Prostat kanseri
Pseudomonas aeruginosa
Psöriatik
Reye sendromu
Romatika
S1q3t3
Serpentin
Sertoli
Still
Temporal Arterit
Tenis
Testis Tümörleri
Thyroarytenoideus
Timus
Tiroid
Trastuzumab
Tunel
Tümör Lizis
WEGENER
Yara